Συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 12379
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα: Συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Είναι γεγονός ότι μετά από πολύχρονες προσπάθειες ολοκληρώθηκε το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί ένα στολίδι για το νομό.
Επειδή όμως ένα τέτοιο μέγαρο απαιτεί συνεχή και επιμελημένη συντήρηση, ενώ αυτή την υποχρέωση έχει αναλάβει ο κατασκευαστής μόνο για ένα εξάμηνο μετά την έναρξη λειτουργίας του Μεγάρου.
Επειδή έγκαιρα θα πρέπει να γίνουν όλες οι προεργασίες ώστε με το πέρας του εξαμήνου να μην παραμείνει το κτίριο ασυντήρητο και αρχίσει πρόωρα η φθορά του , όπως δυστυχώς συμβαίνει με πολλά δημόσια κτίρια,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να ενεργήσουν άμεσα ώστε έγκαιρα και πριν την παρέλευση του εξαμήνου να έχουν αποφασίσει ποιος και με ποιες διαδικασίες θα αναλάβει τη συντήρηση του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου , ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης