Συστηματική απαξίωση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 15574
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Συστηματική απαξίωση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου και τελευταία την 12313/12-1-09, έχω τονίσει τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους, ενώ επιπλέον συνεχίζεται η συστηματική απαξίωσή της από την πλευρά της Κυβέρνησης.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου στην 12313/12-1-09 Ερώτησή μου αναφέρεται ότι «το ποσοστό των θέσεων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) για τις οποίες θα διαγωνιστούν οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. ρυθμίζεται με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης και όχι με νόμο».
Επειδή δεν προσδιορίζεται έγκαιρα το ποσοστό των θέσεων στα ΤΕΙ, αλλά και εάν το ποσοστό θα είναι αναλογικό με το μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑ.Λ. ή θα είναι περιορισμένο στο ύψος των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι μαθητές να εγκαταλείπουν την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, αφού αντιλαμβάνονται από νωρίς τη συστηματική προσπάθεια απαξίωσή της από το Υπουργείο.
Επειδή οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. αγωνιούν καθώς καλούνται εντός των προσεχών ημερών να υποβάλουν τα μηχανογραφικά τους για να συμμετάσχουν για πρώτη φορά στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί από το Υπουργείο οι όροι με τους οποίους θα εξεταστούν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε προτίθεται να ανακοινώσει τους όρους και τις διαδικασίες, βάσει των οποίων θα διεξαχθούν για πρώτη φορά οι Πανελλήνιες Εξετάσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης