Συστηματική απαξίωση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 12313
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Συστηματική απαξίωση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, έχω τονίσει τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους, ενώ επιπλέον συνεχίζεται η συστηματική απαξίωσή της από την πλευρά της Κυβέρνησης.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται από την ΟΛΜΕ, το Υπουργείο όχι μόνο κατέθεσε με μεγάλη καθυστέρηση το σχετικό Σχέδιο Νόμου για την ΤΕΕ, καθώς το σχολικό έτος βρίσκεται ήδη στο μέσο του, αλλά δεν επισημαίνεται σε αυτό το πιο σημαντικό ζήτημα, που αφορά τον προσδιορισμό του ποσοστού των θέσεων στα ΤΕΙ για τις οποίες θα διαγωνιστούν οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ.
Επειδή δεν προσδιορίζεται έγκαιρα εάν το ποσοστό θα είναι αναλογικό με το μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑ.Λ. ή θα είναι περιορισμένο στο ύψος των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι μαθητές να εγκαταλείπουν την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, αφού αντιλαμβάνονται από νωρίς τη συστηματική προσπάθεια απαξίωσή της από το Υπουργείο.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΛΜΕ, η μείωση του μαθητικού δυναμικού στην ΤΕΕ είναι η μεγαλύτερη που παρατηρείται, τουλάχιστον την τελευταία 15ετία, στη χώρα μας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες θα προβεί και ποιά μέτρα προτίθεται να υιοθετήσει από αυτά που προτείνει η ΟΛΜΕ, σχετικά με την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η συστηματική απαξίωση της ΤΕΕ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια από την Κυβέρνηση της ΝΔ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης