Συστηματική απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 3388
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Συστηματική απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη χώρα μας.

Η προσπάθεια απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Κυβέρνηση καταγράφεται για ακόμα μια φόρα τα τελευταία χρόνια στα στοιχεία έρευνας που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Η προβληματική παροχή υπηρεσιών και η κακή οργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων, παρά τις μεγάλες και πολλές φορές επίπονες προσπάθειες των εργαζομένων και των γιατρών, έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση των πολιτών και την εξώθησή τους να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις η οικογένεια δανείζεται χρήματα προκειμένου να μπορέσει να αντεπεξέλθει στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Επειδή οι σημαντικές ελλείψεις οικονομικού προγραμματισμού, ελέγχου διαχείρισης καθώς και οι ανεπαρκείς επενδύσεις οδηγούν στην συστηματική απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γεγονός που καταγράφεται καθημερινά από τις έρευνες που γίνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς ωστόσο η Κυβέρνηση να δείχνει διατεθειμένη να λάβει άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για την επίλυση του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού ζητήματος.
Επειδή η απάντηση στην 277/ 3-10-2007 Ερώτησή μου για το σημαντικό αυτό ζήτημα καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα, αφού κάνει λόγω για τη συζήτηση των προγραμματικών της δηλώσεων, χωρίς ωστόσο στην πράξη να γίνεται τίποτα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν είναι διατεθειμένος να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να σταματήσει η συστηματική απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία γίνεται αντιληπτή καθημερινά από τους πολίτες και να προβεί στην επαρκή χρηματοδότησή του καθώς και στον ορθολογικό οικονομικό προγραμματισμό και τον έλεγχο της διαχείρισης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης