Σφράγισμα σφαγείων

Αριθμός πρωτ: 1826
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Σφράγισμα σφαγείων.

Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να σφραγίσει τα σφαγεία που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εφαρμογή της μεθόδου της τεχνητής πέψης που αφορά στην εξέταση των ζώων για τη νόσο της τριχινίασης.
Συγκεκριμένα, άδεια λειτουργίας θα παίρνουν τα σφαγεία μετά τον έλεγχο τους για τη νόσο της τριχινίασης. Οι χοιροτρόφοι μιλούν για καθυστερημένη αποστολή των σχετικών διευκρινιστικών εγκυκλίων στα σφαγεία, οι οποίες έφτασαν μόλις στις 29 Ιουνίου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων προβλημάτων σε αυτά αφού ειδοποιούνταν πως όσα σφαγεία δεν διαθέτουν εξοπλισμό τεχνητής πέψης, έπρεπε να σταματήσουν τις σφαγές από την 1 Ιουλίου οδηγώντας στην καταστροφή τις ελάχιστες χοιροτροφικές μονάδες της Κρήτης και στην εξαφάνιση του ντόπιου κρέατος από την αγορά.
Όπως αναφέρει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου είναι γνωστή η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών και οι αιφνίδιες εντολές του υπουργείου για ελέγχους ουσιαστικά καθιστά αδύνατη τη σφαγή χοίρων και την προώθησή τους στη ντόπια αγορά.
Επειδή, το χρονικό περιθώριο το οποίο δόθηκε για την απόκτηση και τη λειτουργία μηχανημάτων τεχνητής πέψης, τα οποία κοστίζουν από 2.000-7.000 ευρώ αλλά χρειάζεται και εκπαίδευση των κτηνιάτρων, είναι πολύ μικρό.
Επειδή οι ελλείψεις στις τοπικές υπηρεσίες που θα αναλάβουν το έργο του ελέγχου των σφαγείων είναι μεγάλες και καθιστούν αδύνατο τον έλεγχό τους μέσα στις απαιτούμενες προθεσμίες με αποτέλεσμα τη διακοπή των εργασιών των σφαγείων.
Επειδή, το κλείσιμο των σφαγείων θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα τόσο στους κτηνοτρόφους που δεν θα μπορούν να προχωρήσουν στη σφαγή των ζώων τους όσο και στην τοπική αγορά λόγω της έλλειψης ντόπιου κρέατος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να τροποποιήσει την Υπουργική Απόφαση προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στα σφαγεία για την απόκτηση και λειτουργία εξοπλισμού τεχνητής πέψης.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης