Σχέδια δράσης Νέων Αγροτών περιόδου 2001-2002

Αριθμός πρωτ: 4838
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Σχέδια δράσης Νέων Αγροτών περιόδου 2001-2002.

Είναι γνωστό ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των φακέλων των Σχεδίων Δράσης των ετών 2001 και 2002, έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στους νέους αγρότες αυτής της περιόδου.
Σε αρκετές περιπτώσεις, παρά τις συστηματικές προσπάθειες δεν έγινε κατορθωτό να συμπληρωθούν τα δικαιολογητικά για να μπορούν να εισπράξουν τα εγκριθέντα κονδύλια.
Αν, δε, ληφθούν υπ’ όψη και οι μεγάλες καθυστερήσεις στις αρχικές εκταμιεύσεις, γίνεται αντιληπτό το κλίμα που είχε διαμορφωθεί γενικότερα με ευθύνη της Πολιτείας.
Επειδή μια παράταση των προθεσμιών για ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίνεται εντελώς απαραίτητη και είναι πλήρως δικαιολογημένη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εγκρίνει αυτή την παράταση που ζητείται απ’ όλους τους εμπλεκόμενους για ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να μπορούν να εισπράξουν το σύνολο των δικαιούμενων ποσών για τα σχέδια δράσης που έχουν εγκριθεί.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης