Σχέδιο πόλης Δήμου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 1963
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Σχέδιο πόλης Δήμου Ηρακλείου .

Δρομολογήθηκε η ένταξη στο σχέδιο πόλης του Δήμου Ηρακλείου 3.150 στρεμμάτων με την υπογραφή των συμβάσεων τριών πολεοδομικών μελετών από τη δημοτική αρχή η οποία ταυτόχρονα έκανε γνωστό ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός για την ανάθεση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου που αφορά σε 10.000 στρέμματα στο σύνολο της διοικητικής επικράτειας του δήμου.
Οι μελέτες αυτές είχαν κολλήσει για περίπου τρία χρόνια στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από προσφυγή μελετητικού γραφείου. Πάντως σύμφωνα με τη δημοτική αρχή οι μελέτες θα έχουν συνταχθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια καθώς και η καταγραφή των ρηγμάτων των προς ένταξη περιοχών, στοιχείο απαραίτητο για τη έγκριση των μελετών.
Επειδή, η τελική έγκριση των μελετών αυτών είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Επειδή, οι μελέτες αυτές θα δώσουν λύση σε προβλήματα που χρόνια ταλαιπωρούν τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ηρακλείου που μέχρι σήμερα δεν είχαν μπει στο σχέδιο πόλης του δήμου με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν τις περιουσίες τους.
Επειδή η έλλειψη σχεδίου πόλεως δημιουργεί τάσεις άναρχης δόμησης με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και παράγει εμπόδια στις προσπάθειες μελλοντικών πολεοδομικών σχεδιασμών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται να συνδράμει τις προσπάθειες του Δήμου Ηρακλείου ώστε οι μελέτες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να δοθεί λύση στο οικιστικό πρόβλημα του Ηρακλείου και για να λυθούν χρόνια προβλήματα των ιδιοκτητών.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης