Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής στο Δήμο Μοιρών

Αριθμός πρωτ: 11259
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής στο Δήμο Μοιρών.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Μεσσαράς «Η ΦΑΙΣΤΟΣ», με πρόσφατη ανακοίνωσή του επισημαίνει τον κατακερματισμό των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής στο Δήμο Μοιρών και τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος στο Δήμο, όπου θα στεγάσει όλες τις υπάρχουσες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Α/βαθμιας Εκπαίδευσης.
Επειδή οι ανάγκες είναι μεγάλες και οι τοπικοί φορείς καταβάλουν όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για την Ειδική Αγωγή στην περιοχή,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Μεασσαράς για την ίδρυση ενός νέου σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος που θα στεγάσει όλες τις υπάρχουσες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Α/βαθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Μοιρών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης