Σύμβαση παραχώρησης των ακινήτων του Λιμένα Σκαφών αναψυχής (Μαρίνα) – του Θαλάσσιου Μετώπου-Σταθμών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας στο Λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 9308
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Σύμβαση παραχώρησης των ακινήτων του Λιμένα Σκαφών αναψυχής (Μαρίνα) – του Θαλάσσιου Μετώπου-Σταθμών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας στο Λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης κατά παρέκκλιση κείμενων διατάξεων (Νόμος 2932/2001, άρθρο 2 παρ.2) ενεργώντας για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε», διεξήγαγε διεθνή κλειστό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη-κατασκευή-χρηματοδότηση-λειτουργία-συντήρηση-εκμετάλλευση των ακινήτων του Λιμένα σκαφών αναψυχής (Μαρίνα)- του Θαλάσσιου Μετώπου-Σταθμών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας στο Λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης» .
Ανεξάρτητα από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, αν και εφόσον έχουν προκύψει, η όλη διαδικασία φαίνεται να είναι μετέωρη γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου στην οποία να στηρίζεται.
Συγκεκριμένα η διάταξη του νόμου αναφέρει ότι: «Για την επίτευξη του σκοπού του η εταιρεία (στην περίπτωσή μας ο ΟΛΗ Α.Ε.) μπορεί να: α) Συνιστά, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στη περιοχή δικαιοδοσίας του λιμένα ή και σε άλλους λιμένες εντός ή εκτός της χώρας που έχουν παρεμφερή με το δικό της σκοπό και γενικά έχουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της καθώς και να συνεργάζεται με αυτές».
Κατά συνέπεια πουθενά στο νομικό πλαίσιο δεν αναφέρεται η αρμοδιότητα και δυνατότητα της Περιφέρειας για διεξαγωγή διεθνούς κλειστού διαγωνισμού για την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου, όταν μάλιστα υποέργα, όπως η Μαρίνα στον κόλπο Δερματά δεν έχουν την κοινωνική συναίνεση, άρα δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν.
Ακόμα όμως και αν εκ των υστέρων η όλη διαδικασία καλυφθεί με νομικό μανδύα παραμένει ανοικτό το θέμα της σκοπιμότητας για την οποία ακολουθήθηκε αυτή η μεθοδολογία.
Μερικοί από τους λόγους είναι ότι,
1) Δεν υπάρχει καμιά προοπτική ανάπτυξης του λιμένα για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έγινε και ούτε προβλέπονται κάποια λιμενικά έργα εντός του λιμανιού τα προσεχή τριάντα χρόνια.
2) Τα έσοδα του «ΟΛΗ ΑΕ» δεν διαφοροποιούνται αισθητά από τα σημερινά δεδομένα.
3) Δημιουργούνται προβλήματα με τους ήδη εργαζόμενους στο λιμάνι και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό και
4) Είναι πέρα από βέβαιο ότι η όλη διαδικασία θυμίζει ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας για τριάντα χρόνια χωρίς καμία ουσιαστική ωφέλεια για τον τόπο.
Επειδή όλες αυτές οι διαδικασίες είναι εκτός νομικού πλαισίου με τεράστιες πολιτικές και νομικές ευθύνες για όσους μέχρι σήμερα συνέργησαν για να πραγματοποιηθούν,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί:
Αν προτίθενται να δώσουν εντολή να σταματήσουν όλες αυτές οι παράνομες μεθοδεύσεις, να ακυρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και στο βαθμό που η Κυβέρνηση επιθυμεί την υλοποίηση μέρους του σχεδίου για το οποίο είναι σύμφωνοι οι φορείς του νομού και η τοπική κοινωνία να συνδράμει τον «ΟΛΗ Α.Ε.», προκειμένου να προχωρήσει.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης