Σύντομα θα ακολουθήσει και η διαβούλευση για τα ζητήματα χωροθέτησης του “Καλλικράτη” διαβεβαιώνει τον Μ.Στρατάκη ο αρμόδιος Υφυπουργός Εσωτερικών

“Η διαβούλευση για τα ζητήματα χωροθέτησης θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης διαβούλευσης του προγράμματος Καλλικράτης, η οποία επικεντρώνεται στα ζητήματα της ενίσχυσης της Αυτοδιοίκησης (αρμοδιότητες, πόροι, προσωπικό κ.ο.κ.), της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες αλλά και της εμπέδωσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας”.
Αυτό αναφέρεται στην Απάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών κ.Ντόλιου σε αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη, σχετικά με την προγραμματιζόμενη διοικητική μεταρρύθμιση.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έθεσε ήδη σε δημόσια διαβούλευση το Πρόγραμμα Καλλικράτης για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα κριτήρια συνενώσεων των ΟΤΑ.