Τέλη Παρεπιδημούντων

Αριθμός πρωτ: 3659
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Τέλη Παρεπιδημούντων.

Με παλαιότερη ερώτησή μου, και συγκεκριμένα με τη 15729/27.06.08, είχα επισημάνει την αντίθεση των τουριστικών δήμων στην κατάργηση είσπραξης από αυτούς του τέλους παρεπιδημούντων.
Το θέμα επανέρχεται μετά από την εισήγηση του προέδρου του Δικτύου Τουριστικών Δήμων προς την ΚΕΔΚΕ για διεκδίκηση των χαμένων χρηματικών πόρων των δήμων. Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου των τουριστικών δήμων έχουν δημιουργηθεί πολλά οικονομικά προβλήματα στους δήμους τα οποία και συνεχώς αυξάνονται αφού ακόμη και η αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τους χαμένους πόρους των δήμων από το τέλος παρεπιδημούντων.
Όπως αναφέρεται, οι δήμοι που πλήττονται περισσότερο είναι οι μικροί δήμοι οι οποίοι δεν έχουν άλλους πόρους για να καλύψουν τα χαμένα έσοδα με αποτέλεσμα να μη μπορούν να υλοποιήσουν τον προϋπολογισμό τους.
Επειδή, τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργεί η μείωση του τέλους παρεπιδημούντων στους δήμους και ειδικά στους μικρούς, είναι μεγάλα με αποτέλεσμα αυτοί να αναγκάζονται να επιβάλλουν πρόσθετα τέλη στους δημότες τους.
Επειδή, η αύξηση των ποσών των ΚΑΠ δεν επαρκεί για να καλύψει την απώλεια των δήμων από την μείωση του τέλους παρεπιδημούντων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ.Υπουργοί:
Τί επιπλέον μέτρα προτίθενται να λάβουν για την αναπλήρωση των χαμένων εσόδων των τουριστικών δήμων από τα τέλη παρεπιδημούντων τα οποία δεν καλύφθηκαν από την αύξηση των ΚΑΠ.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης