Τέρμα στη δόμηση των λεγόμενων «τυφλών» οικοπέδων βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αριθμός πρωτ: 4231
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Τέρμα στη δόμηση των λεγόμενων «τυφλών» οικοπέδων βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την πρόσφατη απόφαση 1828/08 το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), βάζει φραγμό στο νομικό «παράθυρο» της δόμησης «τυφλών» οικοπέδων, μέσω παραχώρησης τμήματος του οικοπέδου για κοινόχρηστους χώρους, δημιουργώντας ένα πλήγμα στην κατάτμηση των ακινήτων.
Επειδή το νομικό «παράθυρο» που υπήρχε έδινε τη δυνατότητα σε όποιον είχε οικόπεδο που δεν είχε πρόσβαση σε δρόμο, να μπορεί να το κτίσει υπό την προϋπόθεση ότι θα παραχωρούσε ένα τμήμα του για να γίνει κοινόχρηστος χώρος ή δρόμος.
Επειδή μετά την απόφαση του ΣτΕ, πολλοί ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων που έχουν προβεί σε οικοδόμηση μέσω της συγκεκριμένης ευχέρειας του νόμου ή έχουν αγοράσει οικόπεδα και επροτίθεντο να χτίσουν, βρίσκονται μετέωροι και σε δυσχερή θέση.
Επειδή το θέμα απασχολεί κυρίως επενδυτές Έλληνες μετανάστες και ο αριθμός των περιπτώσεων ξεπερνά τις 10.000 πανελλαδικά, πολλές δε απ’αυτές υπάρχουν και στην Κρήτη.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα για τους ιδιοκτήτες των λεγόμενων «τυφλών» ακινήτων που έχουν οικοδομήσει κάνοντας χρήση του νομικού «παραθύρου», της δόμησης μέσω παραχώρησης τμήματος του οικοπέδου για κοινόχρηστους χώρους και πώς πρόκειται να αντιμετωπιστεί το θέμα για τα οικόπεδα που δεν έχουν χτιστεί μέχρι σήμερα με βάση τον ισχύοντα νόμο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης