Τί απαντά ο Υπ.Εργασίας για την αναστολή λειτουργίας του ΙΚΑ Τυμπακίου.


23/11/2011

Σε απάντηση της Αναφοράς που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με την επιστολή της Δημάρχου Φαιστού κ.Πετρακογιώργη για την αναστολή λειτουργίας του παραρτήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τυμπακίου, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Κουτρουμάνης αναφέρει τα εξής:
Η Διοίκηση του Ιδρύματος, με αίσθημα ευθύνης προσπαθεί, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, να αντιμετωπίσει προβλήματα αποτελεσματικής λειτουργίας, αλλά και δαπανών που προκαλούνται από το σημερινό οργανωτικό σχήμα. Ένα από τα μέτρα αυτά αποτελεί η αναδιοργάνωση των μονάδων του ΙΚΑ, προς την κατεύθυνση της ενοποιημένης εξυπηρέτησης των πολιτών με χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζει την περιφερειακή παρουσία του σε κάθε νομό και συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση, εξετάζει το ζήτημα της αναστολής λειτουργίας ορισμένων Παραρτημάτων.
Η επιλογή των Παραρτημάτων για τα οποία αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας τους γίνεται με κριτήρια:
– Τον αριθμό των ασφαλισμένων/δικαιούχων περίθαλψης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
– Τον αριθμό των συναλλαγών στον τομέα των παροχών ασθενείας και στο μητρώο ασφαλισμένων κάθε Παραρτήματος.
– Τον αριθμό εργοδοτών (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομών).
– Την ύπαρξη όμορων Μονάδων Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
– Την ύπαρξη ΚΕΠ του Υπ.Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου μπορούν να εκτελεσθούν πολλές από τις εργασίες που σήμερα εκτελούνται στα Παραρτήματα.
– Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων που είναι ιδιαίτερα σημαντικός εξαιτίας των διοικητικών περιορισμών στην έκδοση των πράξεων (υπογραφή-οριστικοποίηση από Προϊστάμενο, ασυμβίβαστο ιδιοτήτων υπολόγου και διατάκτη κλπ).

Για τη λήψη της οριστικής απόφασης συνεκτιμώνται:
– Η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης που θεσπίζεται με τον “Καλλικράτη”.
– Οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και οι τοπικές συνθήκες (συγκοινωνίες, οδικό δίκτυο κλπ).
Το σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΙΚΑ συνοδεύεται από παράλληλες δράσεις που έχουν τεθεί ή θα τεθούν σύντομα σε εφαρμογή, οι οποίες σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που ήδη παρέχονται με την εφαρμογή του ΟΠΣ ΙΚΑ, βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των συναλλασόμενων και μειώνουν την ανάγκη επισκεψιμότητάς τους στις Μονάδες του Ιδρύματος.
Συγκεκριμένα:
– Από 1/1/2002 η ασφαλιστική ενημερότητα (θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας) παρέχεται στους ασφαλισμένους με την έκδοση και αποστολή στην κατοικία τους ή στον εργοδότη τους αυτοκόλλητης ετικέτας Ασφαλιστικής Ικανότητας.
– Με την κατάργηση των ασφαλιστικών ορίων (από 19/4/2011) οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να επισκέπτονται οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ για θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας και λήψη παροχών ασθενείας.
– Οι παροχές ασθενείας καταβάλλονται στους ασφαλισμένους μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών από 6/6/11.
– Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης έχει καταργηθεί (από 8/6/11) ως δικαιολογητικό για λήψη παροχών από τον ΟΑΕΔ, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Σύντομα δε θα καταργηθεί και για τη νομιμοποίηση αλλοδαπών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Οι υπηρεσίες αυτές θα αντλούν ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ιστορία από το ΙΚΑ (διαλειτουργικότητα).
– Οι ασφαλισμένοι σύντομα θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα ika.gr για την ασφάλισή τους (δυνατότητα εκτύπωσης του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης). Σήμερα η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη από την εθνική διαδικτυακή πύλη ermis.gov.
– Οι εργοδότες υποβάλλουν την ΑΠΔ μέσω διαδικτύου.
– Σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο (3863/2010), οι εργοδότες θα καταβάλλουν υποχρεωτικά τις εισφορές τους μέσω του τραπεζικού συστήματος και όχι μέσω των Υποκαταστημάτων-Παραρτημάτων του ΙΚΑ. Το μέτρο έχει τεθεί σε εφαρμογή από 1/10/2011.
– Η ασφαλιστική ενημερότητα θα χορηγείται πλέον μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), απευθείας στους πιστοποιημένους φορείς ή μέσω διαδικτύου και έτσι δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία των εργοδοτών στις Μονάδες του ΙΚΑ.

Όσον αφορά το Παράρτημα ΙΚΑ Τυμπακίου, σας γνωρίζουμε ότι με την αρ.Υ20/310/18-7-2011 απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος αποφασίσθηκε η αναστολή λειτουργίας του από 1η Σεπτεμβρίου 2011 και η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από το Παράρτημα Μοιρών.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε με συνεκτίμηση των προαναφερόμενων κριτηρίων.
Συγκεκριμένα:
– Σύμφωνα με το ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), οι πρώην Δήμοι Τυμπακίου και Μοιρών ενσωματώθηκαν στο νέο Δήμο Φαιστού με έδρα τις Μοίρες. Έτσι, στο νέο καλλικρατικό δήμο λειτουργούσαν 2 μονάδες του ΙΚΑ (Παραρτήματα Μοιρών και Τυμπακίου), αριθμός που δεν είναι δικαιολογημένος αναλογικά με την παρουσία του Ιδρύματος σε άλλες περιοχές της χώρας.
– Η απόσταση του Παραρτήματος Τυμπακίου από το Παραρτημα Μοιρών, το οποίο θα εξυπηρετεί την ασφαλιστική του περιοχή είναι πολύ μικρή (12 χλμ. περίπου) και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.
– Στην περιοχή του Τυμπακίου λειτουργεί ΚΕΠ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μέσω του οποίου μπορούν να εκτελούνται ορισμένες εργασίες του ΙΚΑ (παραλαβή δικαιολογητικών και αποστολή τους στο αρμόδιο Υποκατάστημα), εργασίες που κατά κύριο λόγο πραγματοποιούνται και από τα Παραρτήματα του ΙΚΑ όταν λειτουργούν με μικρό αριθμό προσωπικού. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, το σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΙΚΑ συνοδεύεται από παράλληλες δράσεις που μειώνουν την ανάγκη επισκεψιμότητας των πολιτών στις Μονάδες.
– Τέλος, υπό το πρίσμα της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, η συνένωση των δύο Παραρτημάτων αποσκοπεί, πέρα από την εξοικονόμηση λειτουργικων πόρων χωρίς επιβάρυνση των συναλλασσομένων της περιοχής, και στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος καθώς και στη βελτίωση αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού.

“Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται σαφές ότι για την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών ασφάλισης του ΙΚΑ στην περιοχή, απαιτείται η συνένωση των μονάδων Τυμπακίου και Μοιρών και η λειτουργία στις Μοίρες μίας μονάδας ικανής να ανταποκριθεί με επάρκεια και ποιότητα στις απαιτήσεις και στη ζήτηση της περιοχής”, καταλήγει η Απάντηση του Υπ.Εργασίας.