Τί απαντά το Υπ.Εργασίας στον Μαν.Στρατάκη για τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ.


9/1/2012

Τί απαντά το Υπ.Εργασίας στον Μαν.Στρατάκη για τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ.

Απαντώντας στον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη, ο οποίος είχε φέρει στη Βουλή το αίτημα και τη σχετική επιστολή της Δημάρχου Φαιστού κ.Πετρακογιώργη για τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ στη Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Κουτρουμάνης παραθέτει πίνακα με τις θέσεις των διοικητικών υπαλλήλων (Δ.Υ) του Ιδρύματος από τον οποίο προκύπτει ότι:
Στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Ηρακλείου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβλέπονται 115 θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων (ΠΕ Διοικ/κού-Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικ/κού-Λογιστικού, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας) και υπηρετούν 271.
Αντίστοιχα, στο Παρ/μα Αρκαλοχωρίου προβλέπονται 3 και υπηρετούν 6 διοικητικοί υπάλληλοι, στο Παρ/μα Βιάννου προβλέπονται 2 και υπηρετούν 2, στο τοπικό υποκ/μα Λιμένα Χερσονήσου προβλέπονται 17 και υπηρετούν 20, στο Παρ/μα Μοιρών προβλέπονται 5 και υπηρετούν 9, ενώ στο Τοπικό Υποκ/μα Αλικαρνασσού προβλέπονται 26 και υπηρετούν 43 διοικητικοί υπάλληλοι.
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η πλειονότητα των μονάδων του Ιδρύματος στο νομό Ηρακλείου παρουσιάζουν επάρκεια προσωπικού, ωστόσο η Διοίκηση του Ιδρύματος επανεξετάζει τη λειτουργία όλων των μονάδων σε σχέση με τα πληθυσμιακά στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή, το φόρτο εργασιών και συναλλαγής των μονάδων, το χρόνο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και εργοδοτών, βάσει του πλαισίου που τίθεται με το αρ.35 του ν.4024/2011 “Αναδιοργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών/Ανακατανομή οργανικών θέσεων”.
Όσον αφορά το Παράρτημα ΙΚΑ Τυμπακίου, με την αρ.Υ20/310/18-7-11 απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του από 1η Σεπτεμβρίου 2011 και η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από το Παράρτημα Μοιρών.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
– Σύμφωνα με το ν.3852/2010 (Καλλικράτης), οι πρώην Δήμοι Τυμπακίου και Μοιρών ενσωματώθηκαν στο νέο δήμο Φαιστού με έδρα τις Μοίρες. Έτσι, στο νέο “Καλλικρατικό” δήμο λειτουργούσαν 2 μονάδες του ΙΚΑ, αριθμός που δεν είναι δικαιολογημένος, αναλογικά με την παρουσία του Ιδρύματος σε άλλες περιοχές της χώρας.
– Η απόσταση του Παραρτήματος Τυμπακίου από το Παράρτημα Μοιρών, το οποίο θα εξυπηρετεί την ασφαλιστική του περιοχή είναι πολύ μικρή (12χλμ περίπου) και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.
– Στην περιοχή του Τυμπακίου λειτουργεί ΚΕΠ, μέσω του οποίου μπορούν να εκτελούνται ορισμένες εργασίες του ΙΚΑ (παραλαβή δικαιολογητικών και αποστολή τους στο αρμόδιο Υποκατάστημα), εργασίες που κατά κύριο λόγο πραγματοποιούνται και από τα Παραρτήματα του ΙΚΑ όταν λειτουργούν με μικρό αριθμό προσωπικού. Εξάλλου, το σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΙΚΑ συνοδεύεται από παράλληλες δράσεις που μειώνουν την ανάγκη επισκεψιμότητας των πολιτών στις Μονάδες.
– Τέλος, υπό το πρίσμα της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, η συνένωση των δύο Παραρτημάτων αποσκοπεί, πέρα από την εξοικονόμηση λειτουργικών πόρων χωρίς μεγάλη επιβάρυνση των συναλλασσομένων της περιοχής, και στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος καθώς και στη βέλτιστη αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού.

Όσον αφορά στο θέμα της συνέχισης της καταβολής των μισθωμάτων για το κτίριο που εκμίσθωνε το ΙΚΑ για τη στέγαη των υπηρεσιών του παραρτήματος Τυμπακίου, αναφέρουμε ότι από 30 Νοεμβρίου διακόπηκε η μίσθωση του ακινήτου στο οποίο στεγάζονταν οι διοικητικές υπηρεσίες του εν λόγω παραρτήματος και το ακίνητο παραδόθηκε στους ιδιοκτήτες του.
Η μικρή καθυστέρηση που υπήρξε οφείλεται σε προβλήματα που προέκυψαν για την εύρεση αποθηκευτικού χώρου για την τακτοποίηση των αρχείων του παραρτήματος, ζήτημα που πλέον έχει διευθετηθεί.
Επιπλέον, μολονότι η αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος Τυμπακίου αφορά στις υπηρεσίες ασφάλισης και όχι στις υπηρεσίες υγείας οι οποίες μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ, σημειώνεται ότι σε συνεργασία με το Δήμο Φαιστού παραχωρήθηκε δημοτικός χώρος για τη στέγαση του ιατρού του ΙΚΑ που υπηρετεί στο Τυμπάκι και έτσι από 17 Οκτωβρίου 2011 διακόπηκε η μίσθωση του κτιρίου στο οποίο στεγαζόταν ο ιατρός.