Ταλαιπωρία ασθενών και ανάγκη διαχωρισμού Νεφρολογικής και Αιματολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ

Αριθμός πρωτ: 270
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Ταλαιπωρία ασθενών και ανάγκη διαχωρισμού Νεφρολογικής και Αιματολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ.

Με την 3175/11-12-07 Ερώτησή μου είχα αναφερθεί στο μεγάλο συνωστισμό που επικρατεί στις συστεγαζόμενες κλινικές Νεφρολογική και Αιματολογική του ΠαΓΝΗ και τα πολλά παράπονα που εκφράζονται από τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, αφού οι συνθήκες νοσηλείας είναι τριτοκοσμικές.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης αναφέρεται πως «σύμφωνα με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό εκτιμάται ότι η Νεφρολογική κλινική θα είναι εφικτό να αναπτυχθεί στη δεύτερη κλειστή πτέρυγα», εν τούτοις, μέχρι σήμερα, τίποτα δεν έχει γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία να επιβαρύνει την ήδη κλονισμένη υγεία των ασθενών και τα ράντζα να υφίστανται σε μόνιμη βάση στους διαδρόμους των δύο αυτών κλινικών.
Επειδή η πληρότητα στη Νεφρολογική και Αιματολογική κλινική του ΠαΓΝΗ άγγιξε για το 2007 το 129% και το 108% αντίστοιχα.
Επειδή, όπως επισημαίνουν οι γιατροί, τη στιγμή που αρκετοί ασθενείς θα έχρηζαν αποστειρωμένου ή αποκλειστικής χρήσης θαλάμου, υπό τις δεδομένες συνθήκες, αυτοί είναι αναγκασμένοι να συνωστίζονται σε ράντζα στους διαδρόμους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους.
Επειδή, για μία ακόμη φορά, υπογραμμίζονται οι πολλές ελλείψεις που υφίστανται τόσο σε προσωπικού όσο και σε εξοπλισμό στις δύο κλινικές,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί άμεσα στο διαχωρισμό της Νεφρολογικής και Αιματολογικής κλινικής του ΠαΓΝΗ, καθώς και να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία τους, προκειμένου οι ασθενείς που περιθάλπονται σε αυτές να τυγχάνουν ανθρώπινων συνθηκών νοσηλείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης