Ταλαιπωρία ασφαλισμένων λόγω έλλειψης προσωπικού στον ΟΓΑ Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6753
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ταλαιπωρία ασφαλισμένων λόγω έλλειψης προσωπικού στον ΟΓΑ Ηρακλείου.

Την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων συνεπάγονται οι σημαντικές ελλείψεις προσωπικού που παρατηρούνται στον ΟΓΑ Ηρακλείου.
Όπως επισημαίνεται, λιγοστοί υπάλληλοι καλούνται να αντεπεξέλθουν σε δυσανάλογο όγκο εργασίας με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να καλούνται να μεταβαίνουν πολλές φορές στον ΟΓΑ προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους ή και να μην καθίσταται δυνατόν να εξυπηρετηθούν.
Επειδή ο ΟΓΑ οφείλει να παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους αγρότες και όχι να τους υποβάλλει σε δοκιμασίες.
Επειδή αποτελεί επιτακτική ανάγκη η επαρκής στελέχωση και η ορθολογικότερη οργάνωση των υπηρεσιών του ΟΓΑ Ηρακλείου ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες του Νομού και να μην απαξιώνεται το Ταμείο των αγροτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί άμεσα στην επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων του Ηρακλείου με μόνιμο προσωπικό προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και να μην ταλαιπωρείται άδικα ο αγροτικός πληθυσμός του Νομού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ