Ταμείο Προνοίας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ)

Αριθμός πρωτ: 6317
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ταμείο Προνοίας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ).

Έντονη ανησυχία επικρατεί στους κληρικούς της Εκκλησίας της Κρήτης, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι εν αγνοία τους συμβαίνουν πολλά που τους αφορούν και είναι σε βάρος τους.
Η ανησυχία βασίζεται στο ότι το Ταμείο Προνοίας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) που είναι το Ταμείο για το εφάπαξ των ιερέων, ενώ πρόκειται να συγχωνευθεί με το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), η μεγάλης αξίας περιουσία του μεταφέρεται στην Εκκλησία της Ελλάδος, με κίνδυνο οι κληρικοί να μην μπορούν να εισπράξουν στο μέλλον όσα δικαιούνται.
Η παρατηρηθείσα πρόσφατα, μετά από έλεγχο, κατάχρηση χρημάτων του ΤΠΟΕΚΕ και το όλο κλίμα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, επιτείνει τις ανησυχίες τους.
Επειδή οι αποφάσεις της Κυβέρνησης είναι μονομερείς, αφού δεν ερωτώνται αυτοί που έχουν έννομο συμφέρον, με σκοπό να χαριστεί στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών η ακίνητη περιουσία, που ανήκει στους κληρικούς όλης της χώρας.
Επειδή η ρύθμιση αυτή συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις», που δεν έχει κατατεθεί ακόμα στη Βουλή.
Επειδή ακόμα και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με τη Γνώμη της 173/2007, επισημαίνει αυτή τη χαριστική υπέρ της Αρχιεπισκοπής Αθηνών πράξη σε βάρος των ασφαλισμένων κληρικών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

1) Αν προτίθεται να τροποποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο και να μην χαρίσει στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών την περιουσία του ΤΠΟΕΚΕ, που ανήκει σε όλους τους κληρικούς.
2) Αν προτίθεται να τιμωρήσει τους ενόχους για κατάχρηση της περιουσίας του ΤΠΟΕΚΕ και να εγγυηθεί την παραπέρα ορθή διαχείρισή της και την προστασία της από όσους με διάφορους τρόπους την καταχρώνται.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης