Τεράστια διαφορά στην τιμή ελαιολάδου από τον παραγωγό στον καταναλωτή

Αριθμός πρωτ: 13027
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Τεράστια διαφορά στην τιμή ελαιολάδου από τον παραγωγό στον καταναλωτή.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τα σοβαρότατα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά ελαιολάδου, καθώς όπως διαπιστώνουμε όλοι καθημερινά, ενώ η τιμή ελαιολάδου για τον παραγωγό συρρικνώνεται, η τιμή στον καταναλωτή αυξάνει.
Παρά το γεγονός ότι όλοι οι φορείς των αγροτών στο Νομό Ηρακλείου, όπως και σε ολόκληρη την Κρήτη, καταγγέλλουν τις στρεβλώσεις που υπάρχουν στην αγορά ελαιολάδου και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να στηριχτεί η τιμή στον παραγωγό και να περιοριστεί η ασυδοσία που υπάρχει για τη διαμόρφωση υψηλής τιμής στον καταναλωτή.
Επειδή παρά τις εκκλήσεις όλων των αγροτικών φορέων του νομού και τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος που πλήττει το εισόδημα των παραγωγών του Νομού Ηρακλείου και όλης της Κρήτης, ενώ θέτει σε κίνδυνο ένα προϊόν άριστης ποιότητας, όπως το κρητικό ελαιόλαδο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει άμεσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά ελαιολάδου, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση πολύ χαμηλής τιμής για τους παραγωγούς και υψηλής τιμής για τους καταναλωτές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης