Τεράστιες ζημιές της ΔΕΗ και συνεχείς αυξήσεις των τιμολογίων της

Αριθμός πρωτ: 9400
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Τεράστιες ζημιές της ΔΕΗ και συνεχείς αυξήσεις των τιμολογίων της.

Στην απάντηση του Υπουργείου στην 3698/27-8-08 Ερώτηση μου σχετικά με τις τεράστιες ζημιές της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια, αναφέρεται ότι «Είναι γνωστό ότι το λειτουργικό κόστος της ΔΕΗ ΑΕ εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο , καύσιμα των οποίων οι τιμές αυξήθηκαν ιδιαίτερα έντονα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα.»
Επίσης αναφέρεται ότι «Σημειώνεται ότι τα τιμολόγια της ΔΕΗ ΑΕ εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνωμάτευση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έχοντας ως γνώμονα των οποιωνδήποτε αναπροσαρμογών των τιμολογίων την εξάλειψη των στρεβλώσεων της αγοράς, την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και την κατά το δυνατό μικρότερη επιβάρυνση των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους της ΔΕΗ ΑΕ, κυρίως λόγω της αυξημένης δαπάνης των καυσίμων. Επειδή αυτό το κόστος επηρεάζεται έντονα από την υψηλή μεταβλητότητα των διεθνών τιμών των καυσίμων, κρίθηκε εύλογη η καθιέρωση από την 1η Ιανουαρίου 2009 μηχανισμού διαχείρισης του κινδύνου αυτού, ως ένα δίκαιο και ουδέτερο εργαλείο, μέσω του οποίου οι καταναλωτές θα επιβαρύνονται όταν οι τιμές των εισαγόμενων καυσίμων, θα ωφελούνται όμως όταν οι τιμές των καυσίμων αυτών είναι καθοδικές».
Επειδή η ΔΕΗ είναι μια δημόσια επιχείρηση η οποία παρουσίαζε για πολλά χρόνια υψηλή και συνεχή κερδοφορία, ακόμα και το 2004, χρονιά των ολυμπιακών αγώνων, με τις τεράστιες επενδύσεις και δαπάνες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί ζημιογόνα, παρά τις συνεχείς αυξήσεις των τιμολογίων της και την υπέρμετρη επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών.
Επειδή η κακοδιαχείριση και η συστηματική απαξίωση της ΔΕΗ ΑΕ είναι πλέον ορατή καθώς οι προσεχείς αυξήσεις των τιμολογίων της από 1/1/2009 ήταν προαποφασισμένες, δήθεν λόγω αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, γεγονός όμως που δεν συνάδει με τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί με τη μεγάλη μείωση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Επειδή οι ενέργειες της διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ έρχονται σε αντίθεση με όσα διατυπώνονται στις απαντήσεις του Υπουργείου σχετικά με το θέμα.
Επειδή στην Κρήτη τα προβλήματα χρόνο με το χρόνο οξύνονται και οι διακοπές ρεύματος είναι συνεχείς εξαιτίας της απαξίωσης της ΔΕΗ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου η ΔΕΗ, η μεγαλύτερη εναπομείνασα δημόσια επιχείρηση της χώρας μας να εξέλθει από την κρίση στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια, χωρίς ωστόσο να επιβαρυνθούν για μια ακόμα φορά οι καταναλωτές και να επιφορτιστούν με παραπάνω έργο οι εργαζόμενοι.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης