Τεχνολογικά πάρκα

Αριθμός πρωτ: 7474
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ : Τεχνολογικά πάρκα.

Ως γνωστόν, τα τεχνολογικά πάρκα αποτελούν φορείς ανάπτυξης που διαχέουν την τεχνογνωσία που παράγεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στα ερευνητικά ιδρύματα, προς τις κατάλληλες κατευθύνσεις.
Αρκετά χρόνια μετά την ίδρυσή τους, καθώς ήδη το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης έχει ξεπεράσει τα 10 χρόνια ζωής, είναι ανάγκη να οριοθετηθεί ο ρόλος τους και να προσδιοριστεί το πλαίσιο λειτουργίας τους, ώστε να αγκαλιάσει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και των ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και στην κατεύθυνση της πλήρους κάλυψης των αναγκών της Κρήτης, της χώρας μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμιά μελέτη, ούτε έχει αναληφθεί από το Υπουργείο καμιά πρωτοβουλία.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα, να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των τεχνολογικών πάρκων, να προσδιορίσει και να οριοθετήσει το ρόλο τους, για να αξιοποιηθεί το σύνολο της παραγόμενης τεχνογνωσίας, αλλά και για να τεθεί ένα συγκεκριμένο και συμφωνημένο πλαίσιο λειτουργίας για την καλύτερη δυνατή συμβολή τους στην ανάπτυξη και την πρόοδο .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης