Τεχνολογική υστέρηση και στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Αριθμός πρωτ: 9271
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Τεχνολογική υστέρηση και στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα γίνετε με αργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά κενά ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι πλέον διαδεδομένες εφαρμογές πληροφορικής αφορούν την κάλυψη των βασικών λειτουργιών των οργανισμών, με το 53% των δημοσίων φορέων να διαθέτει λογισμικό e-mail και το 60% να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ενώ μόλις το 17% διαθέτει κάποια εφαρμογή ροής εργασίας και διαχείρισης περιεχομένου, εφαρμογές απαραίτητες, μεταξύ άλλων, για την υποστήριξη της αποτελεσματικής επεξεργασίας των αιτημάτων των πολιτών.
Όσον αφορά τη βιωσιμότητα των συστημάτων, προκύπτει ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία, 77%, δεν συνοδεύονται από συμβόλαια συντήρησης, έτσι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ελάχιστες εξαιρέσεις τις μεγάλες περιφέρειες, η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών γίνεται με έτοιμα εμπορικά πακέτα, ενώ στις νομαρχίες παρουσιάζεται ανομοιογένεια στο επίπεδο ανάπτυξής τους, με ορισμένες να αναπτύσσουν αυτόνομα εφαρμογές και άλλες να χρησιμοποιούν πολύ παλιές τεχνολογίες.
Επειδή σχεδόν όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες διαθέτουν νέο-εγκατεστημένες εφαρμογές διαχείρισης πόρων, που όμως χρήζουν σημαντικών βελτιώσεων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μικρών και μεσαίων δήμων εμφανίζονται σημαντικά ελλείμματα μηχανογράφησης ζωτικών λειτουργιών (Μητρώα Αρρένων , Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο κ.α)

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να γίνει με γοργούς ρυθμούς η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ώστε να υπάρχει αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκηση και να γίνεται άμεση και αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων των πολιτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης