Την ανάγκη μείωσης του αλιευτικού στόλου στη Μεσόγειο εισηγείται ο Επίτροπος Αλιείας της Ε.Ε

Αριθμός πρωτ: 6077
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Την ανάγκη μείωσης του αλιευτικού στόλου στη Μεσόγειο εισηγείται ο Επίτροπος Αλιείας της Ε.Ε

Στο πλαίσιο της υπουργικής συνάντησης του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών (CIHEAM), στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, ο Επίτροπος Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Joe Borg, τάχθηκε υπέρ της μείωσης του αλιευτικού στόλου των μεσογειακών χωρών μελών και μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην εισήγησή του ο Επίτροπος Αλιείας επισήμανε ότι ένας μεγάλος αριθμός αλιευτικών σκαφών αλιεύει έναν περιορισμένο αριθμό ψαριών στη Μεσόγειο και ως εκ τούτου οι χώρες της Μεσογείου θα πρέπει να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για να περιορίσουν το αλιευτικό τους δυναμικό, προκειμένου να υπάρχει ένας βιώσιμος αλιευτικός τομέας.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός επαγγελματιών αλιέων και οφείλει η Κυβέρνηση έγκαιρα να καταστήσει σαφείς τις προθέσεις και τις ενέργειες της σχετικά με τον περιορισμό του αλιευτικού δυναμικού της χώρας μας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν όσον αφορά το μέγεθος του αλιευτικού δυναμικού της χώρα μας, μετά τις αποφάσεις που πάρθηκαν στο πλαίσιο της υπουργικής συνάντησης του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών (CIHEAM).

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ