Τμήμα Ίνι-Μάρθα του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος

Αριθμός πρωτ: 11199
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Τμήμα Ίνι-Μάρθα του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος.

Σύμφωνα με την απάντηση στην 6117/3-1-2006 ερώτησή μου σχετικά με την ολοκλήρωση των κάθετων οδικών αξόνων του νομού Ηρακλείου, ο χρόνος περάτωσης του τμήματος Ίνι-Μάρθα, θα ήταν 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία, σύμφωνα πάντα με την ίδια απάντηση, θα γινόταν στις 12/1/2006 από τη Περιφέρεια Κρήτης.
Επειδή έχουν παρέλθει 29 σχεδόν μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το κομμάτι αυτό του δρόμου Ίνι-Μάρθα βρίσκεται ακόμα υπό διάνοιξη, χωρίς φυσικά να γίνεται λόγος για αποπεράτωσή του.
Επειδή η ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος, ως γνωστόν, είναι πρώτης προτεραιότητας για το νομό Ηρακλείου και την ανάπτυξή του.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί,
Αν προτίθενται να διαθέσουν τα απαραίτητα κονδύλια για την αποπεράτωση του τμήματος Ίνι-Μάρθα και των οδικών αξόνων γενικά και με ποιο προγραμματισμό, αφού οι μέχρι σήμερα δεσμεύσεις δεν έχουν τηρηθεί.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης