Τοπικά Συμβούλια Νέων

Αριθμός πρωτ: 11120
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Τοπικά Συμβούλια Νέων.

Όπως είναι γνωστό, με το Ν.3443/2006 συγκροτήθηκαν τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για την ανάδειξη των Τοπικών Συμβουλίων Νέων σε όλους τους Δήμους της χώρας.
Στην πραγματικότητα, όμως, ο νόμος αυτός δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις και να δημιουργείται αβεβαιότητα στους κόλπους των νέων σχετικά με το μέλλον της, παρόλα αυτά, θετικής πρωτοβουλίας.
Στο άρθρο 8 του Ν.3443/2006 προβλέπεται η χρηματοδότηση των οικείων ΟΤΑ για αποκλειστικές δράσεις των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, ενώ με πρόσφατη ανακοίνωσή της η Γ.Γ. Νέας Γενιάς, θέτει περιορισμούς στις πρωτοβουλίες των νέων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι υποστηρίζονται μόνο δράσεις που αποσκοπούν στην ψηφιακή σύγκλιση, στην αποτελεσματική καταπολέμηση των σύγχρονων μορφών εξάρτησης, σε θέματα προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού και στην ενίσχυση του άξονα πολιτικής: «Ελληνας Πολίτης της Ευρώπης-Πολίτης του Κόσμου».
Επειδή ακόμη, μετά την παρέλευση χρόνου και πλέον, δεν έχουν εκδοθεί τα ΠΔ που αφορούν τη σύσταση και συγκρότηση των Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων και της Εθνικής Επιτροπής Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Με βάση ποιο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση του ΠΔ και των προβλεπόμενων από το νόμο ΚΥΑ για τη χρηματοδότηση των Τοπικών Συμβουλίων Νέων καθώς και τη σύσταση των Νομαρχιακών Συμβουλίων τους καθώς και του οργάνου τους σε πανελλήνιο επίπεδο
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν έτσι ώστε οι νέοι να ενημερώνονται έγκαιρα από την Πολιτεία σχετικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που θα μπορούν να αναλαμβάνουν μέσω των Τοπικών Συμβουλίων.
3) Γιατί, σύμφωνα με το άρ.7 του Ν.3443/2006, ενώ ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων έχει δικαίωμα να παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου, δεν έχει έστω το δικαίωμα ψήφου τουλάχιστον για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τα ενδιαφέροντα των νέων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης