Τοποθέτηση επιτηρητών στους υποσταθμούς της ΔΕΗ στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 266
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση επιτηρητών στους υποσταθμούς της ΔΕΗ στην Κρήτη.

Το εκτεταμένο βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε πρόσφατα σε υποσταθμό της ΔΕΗ στις Βούτες Ηρακλείου, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς αλλά και την πρόκληση πολλών προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση αρκετών περιοχών του Νομού, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ύπαρξης επιτηρητών, οι οποίοι θα είναι σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια του 24ώρου για τη φύλαξη του συνόλου των εγκαταστάσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στην Κρήτη.
Όπως υπογραμμίζεται, τέτοιου είδους φαινόμενα θα προλαμβάνονταν αν υπήρχαν οι επιτηρητές και έτσι δεν θα ετίθετο σε κίνδυνο κάθε φορά ολόκληρο το δίκτυο της Κρήτης.
Επειδή κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος στο εν λόγω υποσταθμό, που αποτελεί μάλιστα τη νεότερη εγκατάσταση της ΔΕΗ στο Ηράκλειο, δεν λειτούργησε το σύστημα ασφαλείας, γεγονός που προκαλεί τον προβληματισμό των εργαζομένων, οι οποίοι κάνουν λόγο για ανύπαρκτο σχεδιασμό πρόβλεψης αποτροπής βραχυκυκλωμάτων και για απογύμνωση των εγκαταστάσεων από ανθρώπινο δυναμικό, θέμα το οποίο έχω θίξει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, και τελευταία την 15414/24-6-08.
Επειδή, λόγω της σοβαρής αυτής βλάβης, τις συνέπειες από τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος θα υποστούν για μία ακόμη φορά οι καταναλωτές της πόλης του Ηρακλείου, τη στιγμή που θα κληθούν από 1-7-08 να πληρώσουν τις εκ νέου αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολή προκειμένου να στελεχωθούν οι υποσταθμοί της ΔΕΗ στην Κρήτη με επιτηρητές, οι οποίοι θα είναι σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια του 24ώρου για τη φύλαξη του συνόλου των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης ούτως ώστε να αποφευχθούν βραχυκυκλώματα και άλλα επικίνδυνα φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο την ευστάθεια ολόκληρου του δικτύου του νησιού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ.Στρατάκης