Τουριστικό καταφύγιο Τσούτσουρα Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6756
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Τουριστικό καταφύγιο Τσούτσουρα Νομού Ηρακλείου.

Είναι γνωστά τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το μοναδικό στα νότια του Νομού Ηρακλείου τουριστικό καταφύγιο Τσούτσουρα εξαιτίας της κατασκευής του χωρίς την ύπαρξη μελέτης ακτομηχανικής με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να προσαμμώνεται και να γίνεται λίμνη.
Επειδή δεν εξυπηρετείται ο σκοπός για τον οποίο έγινε και δεν καλύπτονται ούτε οι ανάγκες των σκαφών παράκτιας αλιείας αλλά και των διερχόμενων σκαφών άλλων κατηγοριών, όπως σφουγγαράδικα κλπ.
Επειδή σύμφωνα με τις φήμες που ακούγονται στην περιοχή το έργο όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν γίνει ούτε τα απαραίτητα έργα ασφάλειας, όπως ο φάρος και ο ηλεκτροφωτισμός, ούτε μετά από τόσα χρόνια έχει παραληφθεί το έργο.
Επειδή στην από 11-12-07/3174 Ερώτησή μου για το θέμα αυτό, δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα καμιά απάντηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να διαθέσει τα απαιτούμενα κονδύλια για την αποπεράτωση του έργου σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια ώστε να αποτραπεί και η προσάμμωσή του.
2) Πότε πρόκειται να παραληφθεί ως δημόσιο έργο και πότε θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για να μπορεί να εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο έγινε.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ