Τουριστικό καταφύγιο Τσούτσουρα Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 13600
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Τουριστικό καταφύγιο Τσούτσουρα Νομού Ηρακλείου.

Στην απάντηση της 6756/20-2-2008 Ερώτησής μου, που έλαβα πρόσφατα, αναφέρεται ότι «έχει ήδη ολοκληρωθεί η α’ φάση του έργου», χωρίς να υπάρχει απάντηση για την παραλαβή του έργου και ότι «έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη της β’ φάσης του έργου, με τίτλο ‘’Επέκταση καταφυγίου τουριστικών σκαφών Τσούτσουρα Ηρακλείου και προστασία διαβρούμενης ακτής’’».
Επειδή στην πράξη δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν οι 90 θέσεις ελλιμενισμού όσο το έργο δεν ολοκληρώνεται, αλλά δεν καλύπτονται ούτε οι ανάγκες των σκαφών παράκτιας αλιείας και των διερχόμενων σκαφών άλλων κατηγοριών, όπως σφουγγαράδικων κλπ.
Επειδή δεν έχουν γίνει ούτε τα απαραίτητα έργα ασφαλείας της α’ φάσης, όπως ο φάρος και ο ηλεκτροφωτισμός,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν έχει παραληφθεί το εκτελεσθέν έργο της α’ φάσης και πότε πρόκειται να υλοποιηθεί η μελέτη της β’ φάσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης