Τροποποίηση και μετάθεση της προθεσμίας στις 15 Μαΐου για κάλυψη ζημιών στον ελαιόκαρπο

Αριθμός πρωτ: 8350
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και μετάθεση της προθεσμίας στις 15 Μαΐου για κάλυψη ζημιών στον ελαιόκαρπο

Την τροποποίηση της προθεσμίας μετά την οποία δεν καλύπτονται οι ζημιές στην παραγωγή των ελαιοδέντρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ, και μετάθεσή της από τις 10 Φεβρουαρίου τουλάχιστον στις 15 Μαΐου προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται τυχόν απώλειες στις ποικιλίες Μαστοειδής (Τσουνάτη) και Χοντρολιά (Θρουμπολιά) προτείνει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης.

Σύμφωνα με τον ΣΕΔΗΚ, η τροποποίηση αυτή μπορεί να γίνει με Υπουργική Απόφαση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της με αρ. 15711-30.9.98 ΚΥΑ, και δικαιολογείται αφού, κατά πρώτον, οι παραπάνω ποικιλίες συγκομίζονται κατά παράδοση με φυσική πτώση και η συγκομιδή τους διαρκεί μέχρι και τον Ιούνιο και, κατά δεύτερον, αφού η καλλιέργειά τους γίνεται αποδεκτή και επιδοτείται με βάση κοινοτικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Επειδή η τροποποίηση αυτή μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ ώστε να καλύψει τις ζημιές από τις χιονοπτώσεις του περασμένου Φεβρουαρίου.

Επειδή ο ΣΕΔΗΚ προτείνει την πρόβλεψη νέου Προγράμματος RAGBY, όμοιου με εκείνου της περιόδου 2002-2003, ώστε να καλυφθεί το κόστος ανασύστασης των πληγέντων ελαιοδέντρων από τις χιονοπτώσεις και να υπάρξει συμπληρωματική ενίσχυση των αγροτών για την απώλεια της παραγωγής των επόμενων ετών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

1) Αν προτίθεται να προβεί στην παράταση της προθεσμίας ώς τις 15 Μαΐου, μέχρι την οποία θα αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ, προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται τυχόν απώλειες στις ποικιλίες Μαστοειδής (Τσουνάτη) και Χοντρολιά (Θρουμπολιά).

2) Αν προτίθεται να ζητήσει την έγκριση νέου Προγράμματος RAGBY, όμοιου με εκείνο που είχε προβλεφθεί με την ΚΥΑ 25451/6-7-2004 αλλά με αυξημένες ενισχύσεις ανά ελαιόδεντρο, ώστε, αφενός να καλυφθεί το κόστος ανασύστασης των πληγέντων ελαιοδέντρων από τις φετινές χιονοπτώσεις, και αφετέρου να υπάρξει συμπληρωματική ενίσχυση των αγροτών για την απώλεια της παραγωγής των επόμενων ετών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης