Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005 για την ίδρυση και λειτουργία πολυκαταστημάτων στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 13941
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005 για την ίδρυση και λειτουργία πολυκαταστημάτων στην Κρήτη.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, και τελευταία την 13688/3-6-08, έχω επισημάνει τα ανεπανόρθωτα πλήγματα που αναμένεται να υποστούν οι επιχειρηματίες του Νομού Ηρακλείου από την ίδρυση και λειτουργία πολυκαταστημάτων στην Κρήτη, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από την πολιτεία.
Οι παραγωγικοί φορείς του Νομού Ηρακλείου ζητούν την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.3377/2005 που αναφέρει:
«Για την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου απαιτείται άδεια, που χορηγείται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από γνώμη της αντίστοιχης οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και του οικείου επιμελητηρίου, όταν η συνολική επιφάνεια του εμπορικού καταστήματος είναι: α) πάνω από 1.500 τ.μ. στα νησιά Ρόδος και Κέρκυρα, ανεξάρτητα από την απόσταση του καταστήματος από δήμο ή κοινότητα και στην Κρήτη, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από το πολεοδομικό κέντρο της πρωτεύουσας κάθε νομού».
Σύμφωνα με τους παραγωγικούς φορείς, η τροποποίηση πρέπει να είναι η εξής:
«Για την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου απαιτείται άδεια, που χορηγείται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από γνώμη της αντίστοιχης οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής, του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και του οικείου επιμελητηρίου, όταν η συνολική επιφάνεια του εμπορικού καταστήματος είναι: α) πάνω από 1.000 τ.μ. και έως 1.500 τ.μ., στα νησιά Ρόδος και Κέρκυρα, ανεξάρτητα από την απόσταση του καταστήματος από δήμο ή κοινότητα και στην Κρήτη, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από το πολεοδομικό κέντρο της πρωτεύουσας κάθε νομού. Για την Κρήτη να επιτρέπεται η ίδρυση πολυκαταστημάτων άνω των 1.500 τ.μ. αλλά σε απόσταση άνω των είκοσι (20) χιλιομέτρων από το πολεοδομικό κέντρο της πρωτεύουσας κάθε νομού».
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται, το μερίδιο των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων συρρικνώνεται και ο τζίρος τους διαρρέει στις μεγάλες επιχειρήσεις, τη στιγμή που ο κοινωνικός και οικονομικός τους ρόλος δεν αναγνωρίζεται, αλλά εκφράζεται μόνο με λόγια σαν ραχοκοκαλιά της Εθνικής Οικονομίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα των παραγωγικών φορέων του Νομού Ηρακλείου και να προβεί στην τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005 που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία πολυκαταστημάτων στην Κρήτη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης