Υγιεινή και Ασφάλεια Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Αριθμός πρωτ: 3035
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Υγιεινή και Ασφάλεια Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συμβασιούχων Πυροσβεστών Πυρόσβεσης-Διάσωσης (ΠΟΣΠΥΔ), διαμαρτύρεται για την κωλυσιεργία της κυβέρνησης να υπογράψει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για την υγιεινή και ασφάλεια των συμβασιούχων και μονίμων πυροσβεστών.
Συγκεκριμένα, το ΠΔ με τίτλο «Μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας του ένστολου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες», δεν έχει ακόμα υπογραφεί.
Επειδή, βρισκόμαστε ήδη στα μέσα της αντιπυρικής περιόδου και δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί όλα τα θέματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των πυροσβεστών.
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΣΠΥΔ το αντίστοιχο ΠΔ για την Ελληνική Αστυνομία έχει δημοσιευτεί από πέρυσι.
Επειδή, η ΠΟΣΠΥΔ διαμαρτύρεται και για την έλλειψη υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.), αλλά και για την τήρηση των σχετικών διατάξεων.
Επειδή όλοι οι Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα οι ένστολοι, συμβασιούχοι και μόνιμοι, πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς διακρίσεις αφού προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
1) Πότε προτίθενται να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες υπογραφής του ΠΔ που ρυθμίζει όλα τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο Πυροσβεστικό Σώμα.
2) Αν προτίθενται να στελεχώσουν το Πυροσβεστικό Σώμα με τους απαιτούμενους Ιατρούς Εργασίας για καλυφθούν οι ανάγκες του.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης