Υγρότοποι και βιότοποι της Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 1603
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Υγρότοποι και βιότοποι της Κρήτης.

Πριν λίγες μέρες γιορτάστηκε η «Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών» που είχε σκοπό την ανάδειξη των υγρότοπων και της ορνιθοπανίδας στην οικολογική ισορροπία. Υπήρξε μια σειρά από εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στις εκδηλώσεις που έγιναν στην Κρήτη επισημάνθηκε μεταξύ άλλων πόσο σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση τόσο του κόσμου όσο και της πολιτείας σχετικά με τη διατήρηση των υγρότοπων και των βιότοπων σε όλη την Ελλάδα, αφού η σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση είναι άμεση και από αυτήν εξαρτάται η οικολογική ισορροπία και η υγεία μας.
Η περιοχή της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα ευάλωτη αφού οι αυξημένες απαιτήσεις νερού για ύδρευση και άρδευση τα τελευταία τριάντα χρόνια, είχαν ως αποτέλεσμα την αποστράγγιση τεράστιων εκτάσεων υγροτόπων και την υποβάθμιση πολλών άλλων. Η απώλεια και υποβάθμιση των υγροτόπων, επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον πολύ ευρύτερων περιοχών γι’ αυτό είναι ανάγκη να προστατευθούν τα υδάτινα αποθέματα της Κρήτης, αφού πρόκειται για ένα νησί που απειλείται από ερημοποίηση λόγω των κλιματικών αλλαγών. Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως η Κρήτη αποτελεί σημαντικό σταθμό στο μεταναστευτικό ταξίδι των αποδημητικών πουλιών από τη Βόρεια Ευρώπη προς την Αφρική.
Επιβάλλεται η δημιουργία φορέων διαχείρισης των υγρότοπων, έτσι ώστε να διαφυλαχθούν ουσιαστικά από μπαζώματα, ηχορύπανση και κόψιμο δέντρων. Η εγκληματική καθυστέρηση της Ελλάδας στον τομέα της θεσμοθέτησης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης των Περιοχών που εντάσσονται στο Δίκτυο Προστασίας των Τελευταίων Ευρωπαϊκών Οικοτόπων ΦΥΣΗ 2000, διευκολύνει τις αυθαιρεσίες σε βάρος σημαντικών οικοτόπων. Σημειώνεται πως σε όλη την Κρήτη, η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μόλις έναν Φορέα Διαχείρισης, για τα Λευκά Όρη, ενώ άλλες περιοχές παραμένουν ουσιαστικά απροστάτευτες Είναι σημαντικό να προστατευθούν οι υγρότοποι που αποτελούν καταφύγιο για τα μεταναστευτικά πουλιά.
Επειδή η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι όρος επιβίωσης της ανθρωπότητας, ενώ παράλληλα οι κλιματικές αλλαγές των τελευταίων ετών επιβαρύνουν το περιβάλλον σε πολύ μεγάλο βαθμό και με ανεξέλεγκτο τρόπο.
Επειδή είναι καιρός να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για τη διαφύλαξη των υγρότοπων και των βιότοπων τόσο της Κρήτης όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας στα πλαίσια της «οικολογικής» ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν πρόκειται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δημιουργηθούν φορείς διαχείρισης των υγρότοπων του νησιού και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, ώστε να μη γίνουν οι υγρότοποι και βιότοποι της χώρας μας χώροι παράνομης δραστηριότητας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ