Υπέρογκα χρέη του ΕΛΓΑ και νέο θεσμικό πλαίσιο

Αριθμός πρωτ: 6274
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Υπέρογκα χρέη του ΕΛΓΑ και νέο θεσμικό πλαίσιο.

Στην απάντηση τη Ερώτησής μου 3208/12-12-07 δεν γίνεται καμιά αναφορά στο τρίτο ερώτημα που αφορά την ένταξη στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ νέων ζημιογόνων αιτίων.
Επειδή η επέκταση των ασφαλιστικών κινδύνων και η διασφάλιση των σχετικών πόρων αποτελούν πάγια αιτήματα των αγροτών.
Επειδή στην ίδια απάντηση είναι εμφανής η προσπάθεια να χρεωθούν τα πάντα στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που διαμόρφωσαν το συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο εφαρμόζει και μάλιστα με υπερβάλλοντα ζήλο η Κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ ως αντιπολίτευση είχε καταψηφίσει τους σχετικούς νόμους δεσμευόμενη να τους αλλάξει.
Επειδή καμιά αναφορά δε γίνεται για το έλλειμμα των τοκοχρεωλυσίων που δεν καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να αλλάξει το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο και προς ποια κατεύθυνση
2) Αν προτίθεται να προβεί σε επέκταση των ασφαλιστικών κινδύνων και ποιων
3) Με ποιο τρόπο θα καλυφθεί το έλλειμμα των τοκοχρεωλυσίων που υπερβαίνουν για το 2007 και το 2008 τα 110 εκατ. €.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ