ΥΠΑΑΤ: Συμφωνημένη από όλους τους φορείς του ελαιολάδου η διακίνησή του σε συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα18/10/2011

ΥΠΑΑΤ: Συμφωνημένη από όλους τους φορείς του ελαιολάδου η διακίνησή του σε συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα.
Απάντηση σε αναφορά του Μαν.Στρατάκη.

Απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με το αίτημα του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ), για αύξηση τις μέγιστης επιτρεπτής συσκευασίας ελαιολάδου για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Δριβελέγκας αναφέρει ότι “η διακίνηση του ελαιολάδου στον τελικό καταναλωτή πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα, όπως αυτό ορίζεται στο αρ.2 του Καν.(ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής.
Για τους χώρους μαζικής εστίασης δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να καθορίσουν μέγιστη χωρητικότητα των συσκευασιών ανώτερη των πέντε λίτρων.
Η Ελλάδα προκειμένου να διασφαλίσει την αυθεντικότητα, την ποιότητα και τον έλεγχο των πωλούμενων ελαιολάδων, εξήντλησε το διάλογο με τους φορείς του ελαιολάδου και συμφωνήθηκε από όλους η διακίνηση να γίνεται σε συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα”.