Υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση των συνταξιούχων του ΟΓΑ στον ΟΑΕΕ

Αριθμός πρωτ: 18123
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση των συνταξιούχων του ΟΓΑ στον ΟΑΕΕ.

Στην Απάντηση της 17248/3-4-09 Ερώτησής μου σχετικά με την απαράδεκτη εγκύκλιο του ΟΑΕΕ για υποχρεωτική ασφάλιση συνταξιούχων ΟΓΑ που διατηρούν παραδοσιακά καφενεία, αναφέρεται ότι «Με το άρθρο 63 του ν.2676/1999 ρυθμίζεται η ασφάλιση των συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο στις περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων. Από την εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που αναλαμβάνουν εργασία. Η εξαίρεσή τους αφορά τους περιορισμούς και την αναστολή της σύνταξης, όχι όμως την υποχρέωση ασφάλισης».
Στην προσπάθειά του, όμως, το Υπουργείο για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα κάνει μία λανθασμένη ερμηνεία του συγκεκριμένου νόμου, γεγονός που υποκρύπτει ενδεχομένως και σκοπιμότητα.
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.2676/1999 και συγκεκριμένα στην παρ.3: «Για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο αντίστοιχα».
Στην παράγραφο 6 του ίδιου νόμου αναφέρεται ρητά ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή: …γ) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ…».
Επομένως, πρόκειται για λανθασμένη ερμηνεία του νόμου αφού οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εξαιρούνται πλήρως από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.
Επειδή το ίδιο το Υπουργείο αναγνωρίζει στην απάντησή του στην 17248/3-4-09 ερώτησή μου, ότι «προκύπτουν στην πράξη προβλήματα και για την ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων..».
Επειδή οι αυτοαπασχολούμενοι συνταξιούχοι του ΟΓΑ είναι άτομα μεγάλης ηλικίας άνω των 65 ετών και παρέχουν πραγματικά κοινωνικό έργο στα χωριά.
Επειδή τα εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν τα λίγα ευρώ σε καθημερινή βάση.
Επειδή είναι απαράδεκτο η πολιτεία να ζητάει ασφαλιστικές εισφορές από ηλικιωμένους, όταν είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην προλάβουν να πάρουν τη σύνταξη του ΟΑΕΕ και να μην ισχύσει η ανταποδοτικότητα των εισφορών τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποσυρθεί η εγκύκλιος για υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των συνταξιούχων του ΟΓΑ που διατηρούν παραδοσιακά καφενεία ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις σε χωριά, χωρίς να παρερμηνεύει τη σχετική νομοθεσία.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης