Υπαναχώρηση από τα συμφωνηθέντα για την παραχώρηση του Παγκρήτιου Σταδίου στο Δήμο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 11223
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Υπαναχώρηση από τα συμφωνηθέντα για την παραχώρηση του Παγκρήτιου Σταδίου στο Δήμο Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, και τελευταία την 7077/22-2-08, είχα επισημάνει τον εμπαιγμό που συνεχίζει να υφίσταται ο Δήμος Ηρακλείου από το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας για την παραχώρηση του Παγκρήτιου Σταδίου.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτηση,ς τα Ολυμπιακά Ακίνητα υπογραμμίζουν πως τα κείμενα της Προγραμματικής Σύμβασης και της Σύμβασης Παραχώρησης έχουν οριστικοποιηθεί ως προς το περιεχόμενό τους ήδη από την 30η Αυγούστου 2007, ωστόσο η υπογραφή τους, που είχε προγραμματισθεί για την 13η Σεπτεμβρίου 2007, αναβλήθηκε ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών και έκτοτε εκκρεμεί ο ορισμός νέας ημερομηνίας.
Ωστόσο πρόσφατα, τα Ολυμπιακά Ακίνητα, ένα βήμα πριν την υπογραφή, υπαναχώρησαν πλήρως από τα συμφωνηθέντα για την παραχώρηση του Παγκρήτιου Σταδίου στο Δήμο Ηρακλείου και διεμήνυσαν πως η αρχική συμφωνία θα πρέπει να αναθεωρηθεί, προπαντός ως προς το οικονομικό σκέλος της, κάνοντας εμφανείς τις κυβερνητικές προθέσεις να μη διαθέσει τους αναγκαίους πόρους συντήρησής του.
Επειδή ο Δήμος Ηρακλείου δεν πρόκειται να δεχτεί αυτή την εξέλιξη, που συν τοις άλλοις συνεπάγεται την μη παραχώρηση στο άμεσο μέλλον του Παγκρήτιου Σταδίου, το οποίο θα εξακολουθεί να παραμένει αναξιοποίητο και ασυντήρητο, κοστίζοντας σημαντικά στην αναβάθμιση του αθλητισμού γενικά της Κρήτης.
Επειδή τόσο η δημοτική αρχή όσο και οι πολίτες έχουν αγανακτήσει από την αδράνεια της πολιτείας και την ανευθυνότητα που επιδεικνύει απέναντι σε μια πολυδάπανη επένδυση του ελληνικού λαού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή προκειμένου να οριστεί ημερομηνία και να υπογραφούν άμεσα τα κείμενα της Προγραμματικής Σύμβασης και της Σύμβασης Παραχώρησης του Παγκρήτιου Σταδίου στο Δήμο Ηρακλείου από την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, όπως αυτές είχαν οριστικοποιηθεί ως προς το περιεχόμενό τους κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών από την 30η Αυγούστου του 2007, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι σημαντικές αθλητικές υποδομές προς όφελος των αθλητικών φορέων και των πολιτών της Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης