Υπεράντληση υδάτων και ανομβρία στη Μεσσαρά Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 2592
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3) ΥΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Υπεράντληση υδάτων και ανομβρία στη Μεσσαρά Ηρακλείου.

Έως και τρεις (3) φορές μικρότερες είναι οι ποσότητες νερού που ενίσχυσαν τον τελευταίο χρόνο τον υδροφόρο ορίζοντα της Μεσσαράς, σε σχέση με το νερό που αντλήθηκε για άρδευση, όπως καταδεικνύουν οι μετρήσεις της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις, το εξάμηνο Μαΐου – Οκτωβρίου, η στάθμη του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα της Μεσσαράς έχει μειωθεί κατά μέσο όρο 10 μέτρα, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Ενδεικτικά, στις Μοίρες η στάθμη ήταν στα 12 μέτρα και έχει κατέβει στα 4, ενώ στο Ασήμι τα τελευταία δύο χρόνια έχει επίσης μειωθεί δραματικά.
Επειδή με την 1056/23-10-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την έντονη ανησυχία των φορέων της περιοχής για το μείζον ζήτημα της λειψυδρίας καθώς και τον προβληματισμό τους σχετικά με τη μη ορθή διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσσαρά μέχρι σήμερα.
Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπερεκμετάλλευση των μόνιμων αποθεμάτων, η οποία εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια λόγω του αρνητικού ισοζυγίου εισροών – εκροών των υδροφορέων και η οποία θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο φυτικό κεφάλαιο και την οικονομία της περιοχής,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
Με ποια μέτρα θα προστατεύσετε τις περιοχές που έχουν εντονότερο πρόβλημα (Natura, βιότοποι κ.α.), αλλά και πότε θα υλοποιήσετε τα νέα υδροληπτικά έργα που έχουν προταθεί από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και θα ολοκληρώσετε τα υπό κατασκευή έργα προκειμένου να αμβλυνθεί το αρνητικό ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης των υδάτινων πόρων της Μεσσαράς και του Νομού Ηρακλείου γενικότερα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ