Υποβάθμιση υπηρεσιών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Αριθμός πρωτ: 9838
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Υποβάθμιση υπηρεσιών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), είναι ένας οργανισμός ο οποίος προήλθε από την συγχώνευση του Τ.Ε.Β.Ε., του Τ.Σ.Α. και του Ταμείου Εμπόρων με σκοπό την διευκόλυνση των ασφαλισμένων και τη μείωση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών.
Μετά την συγχώνευση όμως έχουν παντελώς υποβαθμιστεί τα τμήματα συντάξεων με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται περισσότερο οι ασφαλισμένοι. Συγκεκριμένα, η στελέχωση των τμημάτων έχει γίνει με ανειδίκευτο προσωπικό χωρίς καμία προσπάθεια να ενημερωθεί για την νομοθεσία που διέπει τις συντάξεις. Δεν υπάρχουν επαρκή τεχνικά μέσα, οι εργαζόμενοι στερούνται ηλεκτρονικών υπολογιστών ακόμη και τηλεφώνων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η απόδοσή τους.
Οι συνθήκες εργασίας είναι αφόρητες αφού οι χώροι είναι γεμάτοι με φακέλους και επιπλέον υπάρχει συστέγαση με άλλα τμήματα.
Σε γενικές γραμμές η κατάσταση είναι απαράδεκτη, ενώ μετά τη συγχώνευση για τα ζητήματα αυτά έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί άλλες πρακτικές, στην κατεύθυνση της καλύτερης αξιοποίησης του προσωπικού.
Οι εργαζόμενοι δυσανασχετούν απ’ αυτή την εξέλιξη και οι ασφαλισμένοι ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιληφθούν τις θετικές επιπτώσεις της συγχώνευσης των ασφαλιστικών ταμείων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να παρέμβει προκειμένου με ένα νέο σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες να επιλυθούν αυτής της μορφής τα προβλήματα του ΟΑΕΕ ως νεοσύστατου φορέα και να εκπαιδευτεί το προσωπικό προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ασφαλισμένοι.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης