Υπογραφή Πρωτόκολλου Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Καναδά για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής

Αριθμός πρωτ: 2991
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Υπογραφή Πρωτόκολλου Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Καναδά για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής.

Την έντονη αγωνία τους εκφράζουν οι ομογενείς του Καναδά σχετικά με την υπογραφή Πρωτόκολλου Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Καναδά για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους Φόρους Εισοδήματος και Κεφαλαίου.
Όπως επισημαίνεται σε πρόσφατη επιστολή τους, η ελληνική Κυβέρνηση προέβη εν κρυπτώ, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν, σε συμφωνία με την Κυβέρνηση του Καναδά για την υπογραφή Πρωτόκολλου Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Καναδά για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής, η οποία ωστόσο προκαλεί έντονη ανησυχία γιατί δίνεται η δυνατότητα και στα δυο κράτη να φορολογούν περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα προερχόμενα από γονικές παροχές, διαθήκες, αγορές ακινήτων κ.τ.λ. που περιήλθαν στην κυριότητα των ομογενών πριν τη μετανάστευσή τους στον Καναδά.
Επειδή η διπλή φορολόγηση όχι μόνο θα επιβαρύνει υπέρογκα τους ομογενείς αλλά θα αποτελέσει και αντικίνητρο για της διατήρηση των δεσμών τους με την πατρίδα και την ευθύνη για το γεγονός αυτό φέρει ακέραια η κυβέρνηση,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση των περιουσιακών στοιχείων των ομογενών του Καναδά, εξαιτίας της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Καναδά για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης