Υποδομές επεξεργασίας λυμάτων σε πολλούς οικισμούς

Αριθμός πρωτ: 11104
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Υποδομές επεξεργασίας λυμάτων σε πολλούς οικισμούς.

Η χώρα μας ως γνωστόν παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία που έχει στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη μόλυνση που προκαλούν τα λύματα και τα στερεά απόβλητα και για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστικές διαδικασίες εναντίον της Ελλάδας για ορισμένες περιπτώσεις πόλεων και κωμοπόλεων που αργούν να ολοκληρώσουν τα προγραμματισμένα έργα.
Όπως έχω επισημάνει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου η Κυβέρνηση όφειλε να έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία της απαιτούμενης υποδομής για τη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σε όλες τις κωμοπόλεις και πόλεις της χώρας.
Επειδή η χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στην Ελλάδα μια πρώτη γραπτή προειδοποίηση βάσει του άρθρου 228 της συνθήκης.
Επειδή η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει ένα κράτος-μέλος στο ΔΕΚ και να ζητήσει την επιβολή χρηματικών ποινών, αλλά ανεξάρτητα από αυτό χρειάζεται επιτέλους να τελειώνουμε με τις αναγκαίες υποδομές ώστε να μην επιβαρύνεται το θαλάσσιο περιβάλλον στο οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις καταλήγουν τα λύματα

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής για τη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σε όλες τις κωμοπόλεις και πόλεις της χώρα μας, υποδομές οι οποίες προστατεύουν, όχι μόνο τη δημόσια υγεία, αλλά αποτελούν και σημαντικό παράγοντα διασφάλισης της ευημερίας της τουριστικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα για μια περιοχή όπως η Κρήτη στην οποία μεγάλος αριθμός οικισμών είναι παραθαλάσσιος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ,. Στρατάκης