Υπολειτουργία Ειδικών Δημοτικών Σχολείων στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 2384
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Υπολειτουργία Ειδικών Δημοτικών Σχολείων στην Κρήτη.

Εξακολουθούν να υπολειτουργούν τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της Κρήτης λόγω των σημαντικών ελλείψεων εκπαιδευτικών, ένα μόλις μήνα πριν τα Χριστούγεννα.
Σύμφωνα με αιρετά μέλη του Ανώτερου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κρήτης (ΑΠΥΣΠΕ), τα κενά στα Ειδικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ανέρχονται στα 45. Συγκεκριμένα, στο Νομό Ηρακλείου απαιτούνται ακόμη 13 δάσκαλοι και 7 νηπιαγωγοί.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ειδικό Σχολείο Πόμπιας, όπως είχα επισημάνει και στην 727/15-10-07 Ερώτησή μου, όπου μόνο δύο δασκάλες, που έχουν διοριστεί εκεί, καλούνται να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και του συνόλου των υποχρεώσεων ενός ειδικού σχολείου, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να λειτουργεί με τέσσερις δασκάλους, διευθυντή, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και βοηθητικό προσωπικό.
Επειδή στην απάντηση της ως άνω ερώτησης, υπογραμμίζεται η ευαισθησία του Υπουργείου σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εν τούτοις η συνεχής υποβάθμιση και απαξίωση των Ειδικών Σχολείων αποδεικνύει το αντίθετο.
Επειδή σύμφωνα με τα μέλη του ΑΠΥΣΠΕ, τα περισσότερα από τα Ειδικά Σχολεία και τα τμήματα ένταξης της Κρήτης, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, παραμένουν κλειστά, όπως το Ειδικό Νηπιαγωγείο Πόμπιας, το Τμήμα Ένταξης Μοιρών, Καστελλίου, κτλ., ενώ πολλά κατ’ οίκον μαθήματα δεν παραδίδονται λόγω έλλειψης πιστώσεων.
Επειδή οι μαθητές των Ειδικών Σχολείων έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους μαθητές των υπόλοιπων Δημοτικών Σχολείων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί άμεσα στην κάλυψη όλων των κενών θέσεων του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, καθώς και στα τμήματα ένταξης του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ