Υπολειτουργία Μικροβιολογικού Τμήματος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 9533
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υπολειτουργία Μικροβιολογικού Τμήματος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Νομού Ηρακλείου.

Οριακά λειτουργεί τους τελευταίους μήνες το τμήμα Μικροβιολογίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου λόγω έλλειψης παραϊατρικού προσωπικού.
Σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας Διευθύντριας προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, το Τμήμα λειτουργεί κάτω από τα κατώτατα όρια των βασικών αναγκών του και επιπλέον στηρίχτηκε επί 18 μήνες σε άτομο που προσέφερε τις υπηρεσίες του εντελώς δωρεάν.
Αν και είχαν προσληφθεί 4 άτομα παραϊατρικού προσωπικού με 18μηνη σύμβαση εργασίας, το Μικροβιολογικό Τμήμα που χρειαζόταν επειγόντως άτομα δεν ενισχύθηκε ούτε με ένα με αποτέλεσμα τη συσσώρευση των εργασιών και τη δυσχέρεια της ομαλής λειτουργίας του τμήματος.
Ήδη η διοίκηση του εν λόγω τμήματος προέβη σε ανακοίνωση διακοπής εκτέλεσης ενός σημαντικού αριθμού εξετάσεων καθώς η κατάσταση αναμένεται να οξυνθεί ενόψει και των αδειών του καλοκαιριού.
Επειδή θεωρείται αδιανόητο το γεγονός να υπολειτουργεί το Μικροβιολογικό Τμήμα ενός από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Νομού Ηρακλείου το οποίο εξυπηρετεί πλήθος ασθενών.
Επειδή συγκεκριμένες αιματολογικές εξετάσεις όπως του αιμοροφυλικού ελέγχου διενεργούνται αποκλειστικά από το Μικροβιολογικό Τμήμα του Βενιζελείου και είναι προφανές ότι η έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού και η υπολειτουργία ενός τέτοιου τμήματος θα δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων σε γιατρούς και ασθενείς.
Επειδή η κατάσταση με τα Νοσοκομεία της χώρας έχει φτάσει σε οριακά επίπεδα και τα προβλήματα τα τελευταία τρία χρόνια συνεχώς διογκώνονται.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα ώστε το Μικροβιολογικό Τμήμα του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου να στελεχωθεί με επαρκές παραϊατρικό προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή εκτέλεσης μέρους των εξετάσεων και η ταλαιπωρία εκατοντάδων ασθενών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης