Υπολειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Βενιζέλειο Νοσοσκομείο Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 8742
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υπολειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Βενιζέλειο Νοσοσκομείο Νομού Ηρακλείου.

Μία από τις μεγαλύτερες Μονάδες Τεχνητού Νεφρού στη χώρα μας, η μονάδα του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, λειτουργεί οριακά τους τελευταίους μήνες λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Συγκεκριμένα, η λειτουργία της Μονάδας στηρίζεται σε δύο ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι θα πρέπει να εργάζονται 15 ώρες επί 6 ημέρες την εβδομάδα για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα περιστατικά και να καλύψουν τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι δημιουργούνται τεράστια προβλήματα λειτουργίας της μονάδας και αντιμετώπισης των περιστατικών, αν ληφθεί δε υπόψη ότι περισσότεροι από 90 νεφροπαθείς κάνουν αιμοκάθαρση στη συγκεκριμένη Μονάδα.
Επειδή δεν είναι δυνατό να καλυφθούν οι ανάγκες ενός μεγάλου νομού, όπως ο Νομός Ηρακλείου και με τα συνεχώς αυξανόμενα περιστατικά από μία Μονάδα Τεχνητού Νεφρού η οποία υπολειτουργεί.
Επειδή οι ασθενείς αισθάνονται ανασφάλεια και αγωνιούν, αφού μόνο δύο γιατροί είναι αδύνατο να τους εξυπηρετήσουν.
Επειδή πρέπει να δοθεί μόνιμη λύση για τη σωστή λειτουργία της Μονάδας και όχι πρόχειρες καλύψεις των κενών θέσεων, οι οποίες σύντομα θα κενωθούν ξανά και το πρόβλημα θα επαναλαμβάνεται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα, να στελεχωθεί με κατάλληλο και επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η ιατρική περίθαλψη των ασθενών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης