Υπολειτουργία πρακτορείου ΔΕΗ στην πόλη του Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 8883
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Υπολειτουργία πρακτορείου ΔΕΗ στην πόλη του Ηρακλείου.

Με την 7789/4-3-2008 Ερώτησή μου, είχα επισημάνει την αντίθεση των κατοίκων της πόλης του Ηρακλείου στο ενδεχόμενο κλεισίματος του πρακτορείου της ΔΕΗ, καθώς και τις συνέπειες που θα υποστούν από την πολιτική της διοίκησης της ΔΕΗ να κλείνει καταστήματα εξυπηρέτησης πελατών σε πολυπληθή κέντρα και σε ακριτικές περιοχές.
Το συγκεκριμένο πρακτορείο της ΔΕΗ προσφέρει υπηρεσίες και εξυπηρετεί τα αιτήματα πολλών κατηγοριών πολιτών, όπως εμπόρων, συνταξιούχων, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ελεύθερων επαγγελματιών.
Τώρα έχουν μείνει μόνο δύο υπάλληλοι οι οποίοι εισπράττουν μόνο πρωτότυπους λογαριασμούς ρεύματος, χωρίς να μπορούν να κάνουν άλλη εξυπηρέτηση στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να γίνονται αποδέκτες πολλών παραπόνων και ταυτόχρονα να υπάρχει μεγάλη δυσφορία πελατών της ΔΕΗ.
Επειδή είναι αναγκαστική η μετάβαση των δημοτών στην περιοχή όπου βρίσκεται το κεντρικό πρακτορείο της ΔΕΗ στο Δήμο Γαζίου, για να κάνουν τις συναλλαγές τους, ιδιαίτερα μετά τη λήξη των λογαριασμών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από άλλα εισπρακτικά κέντρα με τα οποία συνεργάζεται η ΔΕΗ.
Επειδή δεν υπάρχει συγκοινωνία για τη μετάβαση στο χώρο της ΔΕΗ στον Δήμο Γαζίου, με αποτέλεσμα οι πολίτες που δεν έχουν δικό τους όχημα και οι ευπαθείς ομάδες πολιτών να μπαίνουν σε μεγάλη ταλαιπωρία και οικονομικά έξοδα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να παρέμβει στη Διοίκηση της ΔΕΗ, προκειμένου να σταματήσει το κλείσιμο των πρακτορείων εξυπηρέτησης των καταναλωτών, όπως είναι και το μοναδικό πρακτορείο της πόλης του Ηρακλείου, ώστε να μην δημιουργούναι προβλήματα στις συναλλαγές του κοινού .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης