Υπολειτουργία του δικτύου ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 11229
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/2/2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υπολειτουργία του δικτύου ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κρήτη.

Σε δυσμενή θέση έχουν περιέλθει το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) “ΑΡΙΑΔΝΗ” στο Ηράκλειο αλλά και τα Συμβουλευτικά του Κέντρα σε ολόκληρη την Κρήτη, καθώς παρουσιάζουν αδυναμία εξεύρεσης πόρων αλλά και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στην Κρήτη συμβάλλει ουσιαστικά στην επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων, μέσα από ένα πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, ωθώντας έτσι τα άτομα αυτά στην ομαλή κοινωνικοποίηση τους. Μάλιστα, το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ “ανακουφίζει” κάθε μήνα πάνω από 600 συνανθρώπους μας χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η παρεχόμενη ψυχολογική στήριξη στις οικογένειες αυτών.
Επειδή, η εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω κέντρου είναι πάγια απαίτηση της τοπικής κοινωνίας.
Επειδή, η Πολιτεία οφείλει να δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της στα άτομα με εξαρτήσεις και να τους παρέχει την απαραίτητη φροντίδα και μέριμνα, μέσω των φορέων κοινωνικοποίησης και επανένταξης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αμβλυνθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, είτε με εξεύρεση χρηματοδότησης, είτε με ενίσχυση του με εξειδικευμένο προσωπικό, για να μπορέσει έτσι να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους συνανθρώπους μας που τις έχουν ανάγκη.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης