Υπολειτουργία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πόμπιας Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 727
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Υπολειτουργία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πόμπιας Ηρακλείου.

Την υπολειτουργία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πόμπιας επισημαίνουν αιρετά μέλη του Ανώτερου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κρήτης (ΑΠΥΣΠΕ).
Όπως υπογραμμίζουν, το σχολείο έπρεπε να λειτουργεί με τέσσερις δασκάλους, διευθυντή, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και βοηθητικό προσωπικό. Αντίθετα, μόνο δύο δασκάλες έχουν διοριστεί και καλούνται να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και του συνόλου των υποχρεώσεων ενός ειδικού σχολείου.
Επειδή τόσο το Ειδικό Νηπιαγωγείο Πόμπιας, όσο και το τμήμα ένταξης του Νηπιαγωγείου Μοιρών δεν λειτουργούν, καθώς δεν έχουν διοριστεί ακόμη νηπιαγωγοί.
Επειδή σύμφωνα με τα μέλη του ΑΠΥΣΠΕ, τα περισσότερα από τα Ειδικά Σχολεία και τα τμήματα ένταξης της Κρήτης, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, παραμένουν κλειστά, ενώ όσα είναι ανοικτά υπολειτουργούν,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί άμεσα στην κάλυψη όλων των κενών θέσεων του προβλεπόμενου προσωπικού στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πόμπιας, καθώς και στο τμήμα ένταξης του Νηπιαγωγείου Μοιρών Νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ