Υποστελέχωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 184
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΠΕΧΩΔΕ
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Υποστελέχωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης.

Επανειλημμένα έχω επισημάνει την υποστελέχωση τόσο των Διευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών όλης της χώρας, όσο και της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων, η οποία στην ουσία παραμένει ανενεργή, γεγονός που αποδεικνύει την ανυπαρξία κυβερνητικής πολιτικής ως προς το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Παρόμοια αποκαρδιωτική εικόνα συναντάται και στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης. Οι λιγοστοί γεωλόγοι που στελεχώνουν την Υπηρεσία δεν επαρκούν προκειμένου, αφενός να εξετάσουν τα αιτήματα των ενδιαφερομένων πολιτών για την ανόρυξη γεωτρήσεων, και αφετέρου να ελέγξουν την εκτέλεση παράνομων έργων υδροληψίας στο Νομό Ηρακλείου, με αποτέλεσμα την υπεράντληση υδάτων και τη δραματική μείωση της στάθμης νερού στους υδροφόρους ορίζοντες της Κρήτης.
Επειδή η μεγάλη αναμονή, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και το κόστος που απαιτείται προκειμένου να αδειοδοτηθεί μια γεώτρηση οδηγεί στην ανόρυξη παράνομων γεωτρήσεων.
Επειδή σύμφωνα στοιχεία του 2006 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου «το 65% της συνολικής χρήσης νερού καλύπτεται από μικρά υδροληπτικά έργα (πηγάδια, γεωτρήσεις, παράχθια αντλιοστάσια), τα οποία αξιοποιούν τοπικούς υδάτινους πόρους και τα οποία υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα πέντε χιλιάδες».
Επειδή η ερημοποίηση αποτελεί σοβαρή απειλή για το νομό Ηρακλείου αλλά και για την Κρήτη,
Επειδή η αδράνεια και η απραξία της Κυβέρνησης για το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων έχει σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας μας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί άμεσα στην πλήρη στελέχωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κρήτης προς αποφυγή της ερημοποίησης πολλών περιοχών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ