Υποχρεωτική Δημόσια Δίχρονη Προσχολική Αγωγή

Αριθμός πρωτ: 7918
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική Δημόσια Δίχρονη Προσχολική Αγωγή.

Με την 6318/28-03-07 Ερώτησή μου, είχα επισημάνει τις καταγγελίες των συνδικαλιστών εκπαιδευτικών του Ηρακλείου για την πολιτική της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης που ακολουθεί η Κυβέρνηση σε όλες τις βαθμίδες, με αφορμή την προωθούμενη από το Υπουργείο τροπολογία για την ίδρυση τμημάτων νηπιαγωγείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και στα ιδιωτικά σχολεία.
Οι εκπαιδευτικοί είναι αποφασισμένοι να προβούν σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων εν όψει των εγγραφών των νηπίων και προνηπίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η φοίτηση των παιδιών στα δημόσια νηπιαγωγεία και να θεσμοθετηθεί η δίχρονη υποχρεωτική δημόσια προσχολική αγωγή, η οποία παράλληλα θα λύσει και το σοβαρό πρόβλημα των αδιόριστων του κλάδου.
Επειδή στόχος του Υπουργείου Παιδείας μέσα από την προώθηση της εν λόγω τροπολογίας είναι, όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί, όχι η διασφάλιση της δωρεάν δημόσιας προσχολικής αγωγής αλλά η μείωση του κόστους που θα είχε από την ίδρυση επιπλέον τμημάτων και την πρόσληψη επιπλέον νηπιαγωγών,
Επειδή οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να προβούν για μια ακόμη φορά σε κινητοποιήσεις προκειμένου να διεκδικήσουν, μεταξύ άλλων, τα αυτονόητα, όπως είναι η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής και η αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της σχολικής στέγης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

1) Αν προτίθεται να αποσύρει τη σχετική τροπολογία που προβλέπει την ίδρυση τμημάτων Νηπιαγωγείων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στα ιδιωτικά σχολεία, γεγονός που προωθεί την ιδιωτικοποίηση και την υπαγωγή των Νηπιαγωγείων στους Δήμους, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς.
2) Αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα των εκπαιδευτικών για δίχρονη υποχρεωτική δημόσια προσχολική αγωγή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης