Υποχρεωτική η αναγραφή στις συσκευασίες αλεύρων η χρήση μεταλλαγμένων

Αριθμός πρωτ: 1979
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική η αναγραφή στις συσκευασίες αλεύρων η χρήση μεταλλαγμένων.

Την υποχρεωτική αναγραφή στις συσκευασίες αλεύρων την τυχόν χρήση μεταλλαγμένων συστατικών κατά την παρασκευή τους, ζητούν αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες.
Συγκεκριμένα, οι αρτοποιοί και οι ζαχαροπλάστες ζητούν τη θέσπιση ειδικής διάταξης, η οποία να υποχρεώνει τους προμηθευτές να ενημερώνουν για την ύπαρξη μεταλλαγμένων συστατικών στις πρώτες ύλες που πωλούν.
Ως ενδεδειγμένη λύση προτείνουν την αναγραφή των μεταλλαγμένων συστατικών πάνω στις συσκευασίες, με τρόπο ευκρινή και προβεβλημένο, με μέγεθος ανάλογο του εμπορικού σήματος των προϊόντων.
Επειδή ανάλογο αίτημα είχε διατυπωθεί και στο παρελθόν δίχως το Υπουργείο Ανάπτυξης να έχει ανταποκριθεί στο αίτημά τους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στη θέσπιση ειδικής διάταξης, η οποία να υποχρεώνει τους προμηθευτές αλεύρων να ενημερώνουν για την τυχόν ύπαρξη μεταλλαγμένων συστατικών στις πρώτες ύλες που πωλούν, με τρόπο ευκρινή και προβεβλημένο, και μέγεθος ανάλογο του εμπορικού σήματος των προϊόντων τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ