Υποχρηματοδότηση της Δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 2358
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Υποχρηματοδότηση της Δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, η χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα μας βρίσκεται αισθητά κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ η εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων χαρακτηρίζεται περιορισμένης εμβέλειας και επικεντρώνεται στους διδάσκοντες, και η εσωτερική αξιολόγηση είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Το 2001, η Ελλάδα επένδυσε το 3,5% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση, ποσοστό που το 2005 ανήλθε στο 4%, ενώ ο μέσος όρος Ε.Ε. – «27» ήταν στο 5%. Το ελληνικό κράτος αφιέρωσε το 9,2% των δαπανών του το 2005 στην εκπαίδευση (στην Ε.Ε. των 27 10,9%).
Επιπλέον η Ελλάδα μεταξύ των κοινοτικών χωρών πριν από τη διεύρυνση προς Ανατολάς, έδωσε τα λιγότερα χρήματα από κάθε άλλη χώρα (πλην Αυστρίας για την οποία δεν έχουμε στοιχεία) σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος.
Επειδή ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αφού παρ’ όλο που ο αριθμός των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια αυξήθηκε κατά 40 χιλιάδες από το 2002 μέχρι το 2006, η οικονομική υποστήριξή τους από το κράτος ήταν η χαμηλότερη σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Επειδή μόλις το 1,4% της συνολικής δαπάνης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αφορά στη στήριξη των φοιτητών, όταν χώρες όπως η Δανία, η Κύπρος, η Ολλανδία, η Σουηδία διαθέτουν περισσότερο από το 25% της δημόσιας δαπάνης που αφορά στην παιδεία για την οικονομία.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στην αύξηση της χρηματοδότησης όλων των βαθμίδων της Δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα μας προκειμένου να σταματήσει η Ελλάδα να αποτελεί ουραγό στην Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης