Υπόλογη η Ελλάδα για τις παραβάσεις σχετικά με την καλή μεταχείριση ζώων κατά τη μεταφορά και τη σφαγή τους

Αριθμός πρωτ: 6160
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Υπόλογη η Ελλάδα για τις παραβάσεις σχετικά με την καλή μεταχείριση ζώων κατά τη μεταφορά και τη σφαγή τους.

Την παραπομπή της χώρας μας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της ανεπαρκούς εφαρμογής και επιβολής της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά και την σφαγή τους.
Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ), μετά από συνεχείς συστάσεις και παρατηρήσεις για τις σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της καλής διαχείρισης των ζώων στη χώρα μας και με την επιθεώρηση εποπτείας που πραγματοποίησε ήδη από το 2006, διαπίστωσε ότι το σχέδιο δράσης που υποσχέθηκε η Κυβέρνηση ότι θα εφαρμόσει δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Παρά την αιτιολογημένη γνώμη που απηύθυνε, σε πρώτο στάδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αντίδραση των ελληνικών αρχών ήταν μηδενική και δεν σημειώθηκε καμιά πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων, ενώ ταυτόχρονα το γενικό σύστημα εφαρμογής και επιβολής της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητικό.
Επειδή όσον αφορά τα μεταφερόμενα ζώα, η χώρα μας δεν εφαρμόζει ακόμα τις ενέργειες αναγνώρισης και αδειοδότησης των μεταφορέων, όπως απαιτείται από την κοινοτική νομοθεσία, παρά και τις επισημάνσεις μου με την Ερώτησή μου 3645/29-1-2007 που αφορούσε το συγκεκριμένο ζήτημα.
Επειδή το ίδιο ισχύει και για τους οδικούς ελέγχους των μεταφορέων και τους ελέγχους των δρομολογίων τους, ενώ δεν υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις στους ελληνικούς λιμένες πορθμείων ή κοντά σε αυτούς, για τα ζώα που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις.
Επειδή όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή, διαπιστώθηκε ότι οι ελληνικοί έλεγχοι για την εξασφάλιση της σωστής εφαρμογής των κανόνων της Ε.Ε. σε τομείς όπως η κατάλληλη αναισθητοποίηση των ζώων, ήταν ανεπαρκείς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα μας στις κοινοτικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά και την προστασία των ζώων κατά την σφαγή τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης